29 jul 2014 10:00

23 jan 2015 15:47

Foto: Roland Svensson

BILDSPEL: Vacker Valleväg väl värd visit

Från Varnhem i söder, där konstsmeden Claes Magnusson finns, till Böja i norr, där Kristina Sandberg och Mia Lööf har biodling och gör honung, sträcker sig Vallevägen.
Här finns mycket att se och göra hos företagarna på landsbygden.

Vallevägen marknadsförs som världens vackraste av den ideella föreningen med samma namn.

Vallevägen är dock ingen specifik väg utan flera vägar i området Valle med omnejd där det finns mycket för besökare att se.

Medlemmarna har gårdsbutiker, caféer, pensionat, konst och massage. Här ingår även Flämslätt stifts- och kursgård som bland annat har boende och en badplats, Melldala handelsträdgård och Billingens golfklubb.

Områdets södra del är präglat av kamelandskapet, se faktaruta här intill.

Plåt med historia

Den södra utposten är området runt Varnhem och konstsmeden Claes Magnusson verkar inne i samhället. Han var tidigare lärare men hans intresse för formgivning och smide blev hans yrke för cirka 15 år sedan.

– Jag vill ha ett bra utgångsmaterial, exempelvis gammal plåt med en tidigare historia. Då kan materialet få en ny uppgift.

Claes har kontakt med ett varv och kan där komma över delar av gamla fartygssidor som i hans smedja blir exempelvis skålar och vaser.

Claes gör många beställningsjobb åt kyrkor och har gjort utsmyckningen till en orgel som nyligen köptes in till Varnhems klosterkyrka. Han har även gjort ljusbärarna till S:ta Helena kyrka och S:t Johannes kyrka i Skövde.

Honung från en blomsort

Allra längst norrut utmed Vallevägen finns Honungshuset i Böja. Kristina Sandberg har hand om bisamhällena och Mia Lööf sköter den övriga honungshanteringen.

– Vi har cirka 30 bikupor på några olika ställen i närheten av Böja, berättar Kristina.

Hon och Mia visar en av platserna där bina gör så kallad sorthonung.

– Nektarn måste till minst 50 procent komma från samma blomsort och det fungerar bra. Här blir det först maskroshonung och sedan hallonhonung när hallonen på hyggena blommar.

Ljus och salva

Förutom den egna biodlingen är Kristina också tillsynsledare för bitillsynen i Skaraborg och Sjuhärad. Det är ett uppdrag som länsstyrelsen reglerar och det handlar om sjukdomsbekämpning.

Förutom honung säljer de även ljus och bivaxsalva. Honungen är indelad i sorthonung, vanlig honung och smaksatt honung.

– Vi startade företaget för sju, åtta år sedan. Vi har det mest som hobby och vi har ingen egentlig butik, men folk kommer hit hela tiden, säger Mia som har hand om lagret som finns i ett uthus på gården.

Vallevägen marknadsförs som världens vackraste av den ideella föreningen med samma namn.

Vallevägen är dock ingen specifik väg utan flera vägar i området Valle med omnejd där det finns mycket för besökare att se.

Medlemmarna har gårdsbutiker, caféer, pensionat, konst och massage. Här ingår även Flämslätt stifts- och kursgård som bland annat har boende och en badplats, Melldala handelsträdgård och Billingens golfklubb.

Områdets södra del är präglat av kamelandskapet, se faktaruta här intill.

Plåt med historia

Den södra utposten är området runt Varnhem och konstsmeden Claes Magnusson verkar inne i samhället. Han var tidigare lärare men hans intresse för formgivning och smide blev hans yrke för cirka 15 år sedan.

– Jag vill ha ett bra utgångsmaterial, exempelvis gammal plåt med en tidigare historia. Då kan materialet få en ny uppgift.

Claes har kontakt med ett varv och kan där komma över delar av gamla fartygssidor som i hans smedja blir exempelvis skålar och vaser.

Claes gör många beställningsjobb åt kyrkor och har gjort utsmyckningen till en orgel som nyligen köptes in till Varnhems klosterkyrka. Han har även gjort ljusbärarna till S:ta Helena kyrka och S:t Johannes kyrka i Skövde.

Honung från en blomsort

Allra längst norrut utmed Vallevägen finns Honungshuset i Böja. Kristina Sandberg har hand om bisamhällena och Mia Lööf sköter den övriga honungshanteringen.

– Vi har cirka 30 bikupor på några olika ställen i närheten av Böja, berättar Kristina.

Hon och Mia visar en av platserna där bina gör så kallad sorthonung.

– Nektarn måste till minst 50 procent komma från samma blomsort och det fungerar bra. Här blir det först maskroshonung och sedan hallonhonung när hallonen på hyggena blommar.

Ljus och salva

Förutom den egna biodlingen är Kristina också tillsynsledare för bitillsynen i Skaraborg och Sjuhärad. Det är ett uppdrag som länsstyrelsen reglerar och det handlar om sjukdomsbekämpning.

Förutom honung säljer de även ljus och bivaxsalva. Honungen är indelad i sorthonung, vanlig honung och smaksatt honung.

– Vi startade företaget för sju, åtta år sedan. Vi har det mest som hobby och vi har ingen egentlig butik, men folk kommer hit hela tiden, säger Mia som har hand om lagret som finns i ett uthus på gården.

Kamelandskap

När inlandsisen drog sig tillbaka avskiljdes ibland partier av orörlig is från den aktiva rörliga isen. Runt dessa klumpar av dödis avsattes ofta isälvsmaterial. När dödisen smälte lämnade den efter sig en så kallad dödisgrop.

I områden med stora mängder dödis bildades på vissa platser ett kulligt landskap uppbyggt av sandigt material, ett kamelandskap. Sanden har avsatts av vatten som runnit mellan isblocken. När isen sedan smälte efterlämnade den ett karaktäristiskt landskap.

Källa: Sveriges geologiska undersökning