29 jul 2014 06:00

23 jan 2015 15:47

Marken lämnas orörd

Trots att kommunen nu äger tomten med det tidigare ”svartbygget i Skultorp” så kommer ingenting att byggas där. I nuläget är marken överväxt och används som parkområde.

I slutet av 2013 beslutade byggnadsnämnden att ”svartbygget i Skultorp” skulle rivas.

Den tidigare ägaren försökte bygga om huset utan bygglov och när renoveringen stoppades slutade affären med att kommunen löste in fastigheten för 1,2 miljoner kronor. När husets sedan revs återställdes området till parkmark.

Parkområde

Enligt den tidigare planen från 60-talet var tanken att marken skulle användas som just parkområde, säger byggnadsnämndens ordförande, Orvar Eriksson (C).

– Det var ett hus som Skultorps kommun på 60-talet hade gjort en plan för att det skulle bli ett parkområde. I samband med det gjorde man en park men fullföljde aldrig köpet.

SJ sätter stopp

Tomten är i dag åter i kommunal ägo. Men enligt Orvar Eriksson kommer man inte att använda den till något speciellt. Anledningen är att SJ inte vill att det byggs något i närheten av järnvägen.

– Det var bara att finna sig i det. Om man ska ta till en ny plan så måste man fråga järnvägen och de kommer att säga nej, fastställer Orvar Eriksson.

Han påpekar att det finns en möjlighet att utnyttja marken om SJ vill.

– Det är vår mark men vi kan inte få en planändring till stånd. Just nu är det bara att marken kommer att ligga som parkmark, sen vet ingen vad som händer.

I nuläget har det inte dykt upp någon intressent som vill nyttja marken. Eriksson tror att om det kommer att byggas något på tomten så blir det parkering eller dylikt. Men det kommer inte att byggas någonting som inte samspelar med SJ:s verksamhet, säger byggnadsnämndens ordförande.

I slutet av 2013 beslutade byggnadsnämnden att ”svartbygget i Skultorp” skulle rivas.

Den tidigare ägaren försökte bygga om huset utan bygglov och när renoveringen stoppades slutade affären med att kommunen löste in fastigheten för 1,2 miljoner kronor. När husets sedan revs återställdes området till parkmark.

Parkområde

Enligt den tidigare planen från 60-talet var tanken att marken skulle användas som just parkområde, säger byggnadsnämndens ordförande, Orvar Eriksson (C).

– Det var ett hus som Skultorps kommun på 60-talet hade gjort en plan för att det skulle bli ett parkområde. I samband med det gjorde man en park men fullföljde aldrig köpet.

SJ sätter stopp

Tomten är i dag åter i kommunal ägo. Men enligt Orvar Eriksson kommer man inte att använda den till något speciellt. Anledningen är att SJ inte vill att det byggs något i närheten av järnvägen.

– Det var bara att finna sig i det. Om man ska ta till en ny plan så måste man fråga järnvägen och de kommer att säga nej, fastställer Orvar Eriksson.

Han påpekar att det finns en möjlighet att utnyttja marken om SJ vill.

– Det är vår mark men vi kan inte få en planändring till stånd. Just nu är det bara att marken kommer att ligga som parkmark, sen vet ingen vad som händer.

I nuläget har det inte dykt upp någon intressent som vill nyttja marken. Eriksson tror att om det kommer att byggas något på tomten så blir det parkering eller dylikt. Men det kommer inte att byggas någonting som inte samspelar med SJ:s verksamhet, säger byggnadsnämndens ordförande.