30 jul 2014 20:22

07 jan 2015 09:58

Närhälsan rättar sig efter miss

Närhälsan Hentorp tog kritiken på allvar efter att ha missat proppar i lungorna hos en patient och har nu vidtagit åtgärder för att misstaget inte ska upprepas.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, lägger därför ärendet till handlingarna.

Kritiken handlar om hanteringen av en patient som sökte vård på grund av smärta i vaden efter en flygresa. Vid läkarundersökningen troddes smärtan bero på en ytlig blodpropp. Patienten sökte därefter hjälp för smärta i bröstkorgen och andnöd. Närhälsans personal menade att det berodde på en sträckning. När patienten samma natt åkte in akut till sjukhuset konstaterade läkaren att patienten fått proppar i lungorna.

Sedan IVO utdelade kritiken har bland annat en dialog genomförts angående vikten av att ta patienters oro på allvar. Det har också beslutats att Närhälsan ska vara öppna för att ompröva diagnoser om en patient återkommer.

Närhälsan Hentorp lex Maria-anmäldes den 29 maj.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, lägger därför ärendet till handlingarna.

Kritiken handlar om hanteringen av en patient som sökte vård på grund av smärta i vaden efter en flygresa. Vid läkarundersökningen troddes smärtan bero på en ytlig blodpropp. Patienten sökte därefter hjälp för smärta i bröstkorgen och andnöd. Närhälsans personal menade att det berodde på en sträckning. När patienten samma natt åkte in akut till sjukhuset konstaterade läkaren att patienten fått proppar i lungorna.

Sedan IVO utdelade kritiken har bland annat en dialog genomförts angående vikten av att ta patienters oro på allvar. Det har också beslutats att Närhälsan ska vara öppna för att ompröva diagnoser om en patient återkommer.

Närhälsan Hentorp lex Maria-anmäldes den 29 maj.