30 jul 2014 06:00

23 jan 2015 15:47

Oftast män som drunknar

Närmare 30 personer har drunknat i Sverige under juli månad. Oftast är det män inblandade.
– Män överskattar oftare sin förmåga, säger Ulrika Nilsson hos Livräddarna i Skövde.

87 procent av de som omkom i drunkningsolyckor i fjol var män.

Hon och kollegan Elisabeth Enroth säger att de oftare uppträder mer våghalsigt.

– De har en övertro på vad de klarar och simmar utåt i stället för längs med stranden som kvinnorna kanske oftare gör.

Den rekordvarma sommaren lockar fler att bada eller ut på sjön. Tillbuden blir fler och i år har cirka 80 människor omkommit i drunkningsolyckor runt om i Sverige.

En man omkom i Otterbäcken tidigare i somras och även i Lidköping har en person drunknat.

Incident i Tidan

I Skövde finns inga tillbud noterade i sjöarna, men i Tidanbadet trycktes ett barn ner under vattnet när lek blev alltför våldsam. Ambulans förde den tolvåriga flickan till sjukhus.

Det finns inga lagstadgade krav på att det ska finnas utbildade badvakter vid svenska stränder. I Ängelholm stöttar kommunen livräddningsverksamheten, men vid jättestränderna Tofta och Tylösand bygger insatserna faktiskt på ideella insatser.

– Vi får mat och uppehälle mot att vi bevakar två gånger fyra timmar per dag, berättar Elisabeth.

I fjol hade man en diskussion med Skövde kommun om att ha bevakning vid Simsjön, men det blev inget. I år har badet i Boulogner tillkommit och där flockas besökarna.

Ulrika Nilsson och Elisabeth Enroth menar att det finns behov av övervakning vid sjöarna.

– Det handlar inte bara om att undvika drunkningsolyckor utan även kunna ingripa vid sjukdomsfall, getingstick eller andra händelser.

Bada inte ensam

Om fler förbättrade sin simkunnighet, fler använde flytväst och färre badade ensamma skulle drunkningsolyckorna minska tror Ulrika som också manar till ökad uppmärksamhet.

Bilden av att den som är i drunkningsnöd skriker och fäktar med armarna är falsk. I stället blir personen passiv när krafterna tryter och ligger snarare och guppar utan att stryka bort håret ur ögonen eller pannan som man normalt gör i vattnet.

De betonar också vaksamheten hos föräldrar och ger exempel på hur de sett vuxna som haft ögonen på mobilen och Facebook-inlägget i stället för barnen.

För den som blir vittne till ett tillbud gäller det att agera snabbt.

– Få upp personen ur vattnet, larma 112 och gör inblås följt av hjärt- och lungräddning, säger Elisabeth

Ulrika Nilsson och Elisabeth Enroth är medlemmar i föreningen Livräddarna i Skövde. Föreningen fyller 15 år i år och kommer med anledning av det arrangera en besöksdag på Billingebadet den 23 augusti.

87 procent av de som omkom i drunkningsolyckor i fjol var män.

Hon och kollegan Elisabeth Enroth säger att de oftare uppträder mer våghalsigt.

– De har en övertro på vad de klarar och simmar utåt i stället för längs med stranden som kvinnorna kanske oftare gör.

Den rekordvarma sommaren lockar fler att bada eller ut på sjön. Tillbuden blir fler och i år har cirka 80 människor omkommit i drunkningsolyckor runt om i Sverige.

En man omkom i Otterbäcken tidigare i somras och även i Lidköping har en person drunknat.

Incident i Tidan

I Skövde finns inga tillbud noterade i sjöarna, men i Tidanbadet trycktes ett barn ner under vattnet när lek blev alltför våldsam. Ambulans förde den tolvåriga flickan till sjukhus.

Det finns inga lagstadgade krav på att det ska finnas utbildade badvakter vid svenska stränder. I Ängelholm stöttar kommunen livräddningsverksamheten, men vid jättestränderna Tofta och Tylösand bygger insatserna faktiskt på ideella insatser.

– Vi får mat och uppehälle mot att vi bevakar två gånger fyra timmar per dag, berättar Elisabeth.

I fjol hade man en diskussion med Skövde kommun om att ha bevakning vid Simsjön, men det blev inget. I år har badet i Boulogner tillkommit och där flockas besökarna.

Ulrika Nilsson och Elisabeth Enroth menar att det finns behov av övervakning vid sjöarna.

– Det handlar inte bara om att undvika drunkningsolyckor utan även kunna ingripa vid sjukdomsfall, getingstick eller andra händelser.

Bada inte ensam

Om fler förbättrade sin simkunnighet, fler använde flytväst och färre badade ensamma skulle drunkningsolyckorna minska tror Ulrika som också manar till ökad uppmärksamhet.

Bilden av att den som är i drunkningsnöd skriker och fäktar med armarna är falsk. I stället blir personen passiv när krafterna tryter och ligger snarare och guppar utan att stryka bort håret ur ögonen eller pannan som man normalt gör i vattnet.

De betonar också vaksamheten hos föräldrar och ger exempel på hur de sett vuxna som haft ögonen på mobilen och Facebook-inlägget i stället för barnen.

För den som blir vittne till ett tillbud gäller det att agera snabbt.

– Få upp personen ur vattnet, larma 112 och gör inblås följt av hjärt- och lungräddning, säger Elisabeth

Ulrika Nilsson och Elisabeth Enroth är medlemmar i föreningen Livräddarna i Skövde. Föreningen fyller 15 år i år och kommer med anledning av det arrangera en besöksdag på Billingebadet den 23 augusti.