31 jul 2014 06:00

23 jan 2015 15:47

Ny kritik mot domen

Cementa fick avslag på sin ansökan om fortsatt kalkstensbrytning i Billingen.
Nu hävdar bolaget att ett grovt rättegångsfel påverkade utgången och att Mark- och miljöverdomstolen måste ta upp fallet.

Det framgår av de handlingar som i förra veckan nådde Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt i Stockholm. Cementa överklagade domen den 18 juni, men nu utvecklar bolaget skälen för detta.

För att få till ett nytt avgörande krävs först att domstolen beviljar prövningstillstånd. Att man är missnöjd med domens utslag räcker inte utan här krävs särskilda skäl, att målet kan vara prejudicerande eller att något fel begåtts.

Cementa siktar i sin argumentation på att bolaget fick avslag på grund av brister i utredningen. Mark- och miljödomstolen i Vänersborg skrev i domen att en skadeprövning på ett Natura 2000-område skulle ske enligt en särskild paragraf i miljöbalken och att det underlaget saknades i ansökan.

Här menar Cementas advokater att mark- och miljödomstolen har gjort helt fel. De anser att miljöbalken säger att det är domstolens ansvar se till en fullständig utredning görs och att den borde ha förelagt Cementa att komplettera ansökan med relevant underlag.

Att inte mark- och miljödomstolen gjorde det innebar att ansökan inte prövades tillfredsställande och att miljöbalken inte följdes på ett korrekt sätt. Något som måste ses som ett grovt rättegångsfel skriver advokaten Bo Hansson i överklagandet.

Nya utredningar

I den 139 sidor tjocka inlagan har Cementa också kompletterat med flera nya utredningar som beskrivs som en ”second opinion”. En helt ny geohydrologisk konsult har anlitats och denne hävdar att grundvattenförhållanden inom Natura 2000-området inte kommer att påverkas.

Cementa har också gjort en fördjupad utredning av den kritiserade omledningen av Hållsdammsbäcken.

I det aktuella Natura 2000-området finns svämlövskog som skulle kunna påverkas negativt, men där hävdar nu bolaget att det inte finns sådan naturtyp där i dag.

Preliminärt kommer Mark- och miljööverdomstolen behandla Cementas begäran den 12 september. Avgörandet sker normalt på de skriftliga handlingarna.

Det framgår av de handlingar som i förra veckan nådde Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt i Stockholm. Cementa överklagade domen den 18 juni, men nu utvecklar bolaget skälen för detta.

För att få till ett nytt avgörande krävs först att domstolen beviljar prövningstillstånd. Att man är missnöjd med domens utslag räcker inte utan här krävs särskilda skäl, att målet kan vara prejudicerande eller att något fel begåtts.

Cementa siktar i sin argumentation på att bolaget fick avslag på grund av brister i utredningen. Mark- och miljödomstolen i Vänersborg skrev i domen att en skadeprövning på ett Natura 2000-område skulle ske enligt en särskild paragraf i miljöbalken och att det underlaget saknades i ansökan.

Här menar Cementas advokater att mark- och miljödomstolen har gjort helt fel. De anser att miljöbalken säger att det är domstolens ansvar se till en fullständig utredning görs och att den borde ha förelagt Cementa att komplettera ansökan med relevant underlag.

Att inte mark- och miljödomstolen gjorde det innebar att ansökan inte prövades tillfredsställande och att miljöbalken inte följdes på ett korrekt sätt. Något som måste ses som ett grovt rättegångsfel skriver advokaten Bo Hansson i överklagandet.

Nya utredningar

I den 139 sidor tjocka inlagan har Cementa också kompletterat med flera nya utredningar som beskrivs som en ”second opinion”. En helt ny geohydrologisk konsult har anlitats och denne hävdar att grundvattenförhållanden inom Natura 2000-området inte kommer att påverkas.

Cementa har också gjort en fördjupad utredning av den kritiserade omledningen av Hållsdammsbäcken.

I det aktuella Natura 2000-området finns svämlövskog som skulle kunna påverkas negativt, men där hävdar nu bolaget att det inte finns sådan naturtyp där i dag.

Preliminärt kommer Mark- och miljööverdomstolen behandla Cementas begäran den 12 september. Avgörandet sker normalt på de skriftliga handlingarna.

Detta har hänt i år:

6-8 april: Mark- och miljödomstolen höll huvudförhandling i Skövde om Cementas ansökan att få fortsätta bryta kalksten på sin fastighet i Våmbsdalen. Nuvarande tillstånd löper ut 2017.

29 maj: Mark- och miljödomstolen avslog Cementas ansökan i sin dom.

18 juni: Cementa överklagade till Mark- och miljööverdomstolen.