01 aug 2014 06:00

23 jan 2015 15:47

Fler invånare förvärrar bostadsbrist

Skövde, Tibro och Karlsborg är tre av 34 kommuner i Västra Götaland som har underskott på bostäder. Bostadsbristen har förvärrats det senaste året, varnar Länstyrelsen i sin bostadsmarknadsanalys.

Den främsta orsaken är att vi har blivit fler. Inte sedan 1994 har befolkningsökningen varit så stor i länet. I fjol blev vid 0,91 procent fler i länet, motsvarande 15 000 personer. I östra Skaraborg är det Skövde och Falköping som ökar mer än genomsnittet.

Det här sätter allt fler kommuner i press på bostadsmarknaden. Och särskilt drabbar det mindre priviligierade grupper. Två grupper som pekas ut som särskilt utsatta i rapporten är ungdomar och nyanlända, utöver den självklara gruppen hemlösa. Störst brist är det på två- och trerummare.

Ifjol togs 5 300 nya bostäder i bruk i regionen, men trots det har situationen försämrats. Bostadsbygandet varierar kraftigt mellan olika år och nästan två tredjedelar av alla nya bostäder byggs i storstadsområden.

De projekt som nu är på gång i kommunerna kan leda till att fler än 6 000 nya bostäder skulle kunna påbörjas under året. Av dessa är cirka 40 procent hyresbostäder. Och de lägenheter som det råder mest brist på är tvåor och treor.

En konsekvens är att den sekundära bostadsmarknaden blivit mer utbredd.

Länsstyrelsen kräver nu att ansvariga aktörer samarbetar bättre och vill att frågan lyfts på regional nivå. Vid årsskiftet kom också en ny lag som tvingar kommunerna att planera bättre för bostadsförsörjningen.

Den främsta orsaken är att vi har blivit fler. Inte sedan 1994 har befolkningsökningen varit så stor i länet. I fjol blev vid 0,91 procent fler i länet, motsvarande 15 000 personer. I östra Skaraborg är det Skövde och Falköping som ökar mer än genomsnittet.

Det här sätter allt fler kommuner i press på bostadsmarknaden. Och särskilt drabbar det mindre priviligierade grupper. Två grupper som pekas ut som särskilt utsatta i rapporten är ungdomar och nyanlända, utöver den självklara gruppen hemlösa. Störst brist är det på två- och trerummare.

Ifjol togs 5 300 nya bostäder i bruk i regionen, men trots det har situationen försämrats. Bostadsbygandet varierar kraftigt mellan olika år och nästan två tredjedelar av alla nya bostäder byggs i storstadsområden.

De projekt som nu är på gång i kommunerna kan leda till att fler än 6 000 nya bostäder skulle kunna påbörjas under året. Av dessa är cirka 40 procent hyresbostäder. Och de lägenheter som det råder mest brist på är tvåor och treor.

En konsekvens är att den sekundära bostadsmarknaden blivit mer utbredd.

Länsstyrelsen kräver nu att ansvariga aktörer samarbetar bättre och vill att frågan lyfts på regional nivå. Vid årsskiftet kom också en ny lag som tvingar kommunerna att planera bättre för bostadsförsörjningen.

  • Rikard Jansson