01 aug 2014 06:00

23 jan 2015 15:47

Skövde AIK efterlyser ny fotbollsarena

Riv Idrottshallen och Södra IP. Satsa på nya bostäder på de ytor som frigörs.
Den visionen lanserar nu fotbollsklubben Skövde AIK i hop med tidigare kommunalrådet Tord Gustafsson.

– Behovet av nya bostäder är stort och här skulle man säkert kunna skapa 200–300 nya bostäder här. Inte i dag eller i morgon, men det är en idé för kommunen att ta med sig i det långsiktiga arbetet. Man måste börja röra på fötterna för att komma någonstans som jag brukar säga, säger Tord Gustafsson, som blev kontaktad av Skövde AIK och säger att han är engagerad i frågan som privatperson.

SAIK engagerade honom i en liten arbetsgrupp tillsammans med fastighetsägaren Christer Rapp och SAIK-ordföranden Rune Espefält.

Modernisering

Tankarna föddes ursprungligen vid ett besök från Svenska Fotbollförbundet där arenafrågan kom på tal. Södermalms IP är luggsliten och omodern. Stora ytor gapar öde när SAIK spelar sina hemmamatcher inför knappt 300 personer. Arbetsgruppen har jobbat med frågan under året och vill nu dra i gång en bredare diskussion kring idén.

– Vi skulle ge gärna se en ny modern fotbollsarena på Lillegården där vi i dag har vår verksamhet. Det skulle utveckla Skövde som fotbollsstad något enormt, tror Rune Espefält.

Klubben har haft hjälp av förbundets expertis på arenafrågor och lanserar nu idén som skulle kunna ge vinster för både idrotten och bostadsmarknaden menar Tord Gustafsson.

Han tycker att både Södermalms IP och den gamla Idrottshallen ska rivas för ett nytt bostadsområde där även parkeringsytor och dalgången söder om konstgräsplan kan utnyttjas.

– Det är centrumnära och kollektivtrafiken finns redan där i dag.

Frågetecken

Samtidigt finns det en rad givna frågetecken. Hur många miljoner kostar en ny fotbollsarena? Hur hanterar man närheten till järnvägen? Går det att bygga en ny arena nära vattenskyddsområdet i Karstorp? Hur ersätter man befintliga löparbanor, konstgräsplaner och Idrottshallen?

– Tjänstemännen får utreda de frågorna, men vi vill få i gång diskussionen om frågan, säger Tord Gustafsson.

Rune Espefält säger att han pratat med Skövde KIK och IFK Skövde som är positiva till idén, men också att en eventuell utredning också måste titta på hur friidrotten kan få en ny anläggning.

– Det blir en stor investering, men det är samtidigt något man slår ut på 30–40 år och säljer man marken här skapar det intäkter till kommunen, säger Esepfält.

– Behovet av nya bostäder är stort och här skulle man säkert kunna skapa 200–300 nya bostäder här. Inte i dag eller i morgon, men det är en idé för kommunen att ta med sig i det långsiktiga arbetet. Man måste börja röra på fötterna för att komma någonstans som jag brukar säga, säger Tord Gustafsson, som blev kontaktad av Skövde AIK och säger att han är engagerad i frågan som privatperson.

SAIK engagerade honom i en liten arbetsgrupp tillsammans med fastighetsägaren Christer Rapp och SAIK-ordföranden Rune Espefält.

Modernisering

Tankarna föddes ursprungligen vid ett besök från Svenska Fotbollförbundet där arenafrågan kom på tal. Södermalms IP är luggsliten och omodern. Stora ytor gapar öde när SAIK spelar sina hemmamatcher inför knappt 300 personer. Arbetsgruppen har jobbat med frågan under året och vill nu dra i gång en bredare diskussion kring idén.

– Vi skulle ge gärna se en ny modern fotbollsarena på Lillegården där vi i dag har vår verksamhet. Det skulle utveckla Skövde som fotbollsstad något enormt, tror Rune Espefält.

Klubben har haft hjälp av förbundets expertis på arenafrågor och lanserar nu idén som skulle kunna ge vinster för både idrotten och bostadsmarknaden menar Tord Gustafsson.

Han tycker att både Södermalms IP och den gamla Idrottshallen ska rivas för ett nytt bostadsområde där även parkeringsytor och dalgången söder om konstgräsplan kan utnyttjas.

– Det är centrumnära och kollektivtrafiken finns redan där i dag.

Frågetecken

Samtidigt finns det en rad givna frågetecken. Hur många miljoner kostar en ny fotbollsarena? Hur hanterar man närheten till järnvägen? Går det att bygga en ny arena nära vattenskyddsområdet i Karstorp? Hur ersätter man befintliga löparbanor, konstgräsplaner och Idrottshallen?

– Tjänstemännen får utreda de frågorna, men vi vill få i gång diskussionen om frågan, säger Tord Gustafsson.

Rune Espefält säger att han pratat med Skövde KIK och IFK Skövde som är positiva till idén, men också att en eventuell utredning också måste titta på hur friidrotten kan få en ny anläggning.

– Det blir en stor investering, men det är samtidigt något man slår ut på 30–40 år och säljer man marken här skapar det intäkter till kommunen, säger Esepfält.

Södermalms IP

Södermalms IP byggdes 1922, men har under sina 92 år byggts om ett flertal gånger. 1979 fick anläggningen elljus och allvädersbanor. Stora läktaren rymmer 646 sittplatser. 2006 ersattes grusplanen med konstgräs.

Hagenspelen, friidrotts-SM och Skövde AIK:s spel i näst högsta serien är klassisk idrottshistoria som utspelats på Södermalms IP genom åren. SAIK:s kvalmatcher till allsvenskan 1970 brukar lyftas fram som ett av de största idrottsögonblicken i Skövdehistorien.

I dag spelar Skövde AIK, IFK Skövde och Skövde KIK sina hemmamatcher på Södermalms IP.

Källa: SLA:s arkiv, wikipedia.

Idrottshallen.

Idrottshallen invigdes den 23 februari 1941 och byggdes genom beredskapsarbete under kriget. Från början var det tänkt att Skövde AIK skulle spela allsvensk handboll som invigningsmatch. Men så blev det inte utan i stället var det en tennismatch som invigde hallen. Inledningsvis var det också tennisen som dominerade i hallen.

Sedan tog handbollen över, först Skövde AIK och sedan dominerad av IFK Skövde och Skövde HF. 2002 flyttade elitseriehandbollen till nya Arena Skövde. I dag har Skövde HF tagit över driften av anläggningen.

Källa: SLA:s arkiv.