02 aug 2014 08:00

23 jan 2015 15:47

Arbetsmiljöverket utför omfattande skolinspektion

Inom mindre än en månad kommer var tredje skola i Skövde att inspekteras av Arbetsmiljöverket. Syftet är att skapa en god arbetsmiljö, fri från hot, våld, stress och problem.

Arbetsmiljöverket har uppmärksammat det dåliga klimatet i svenska skolor. Därför ska nu 30 procent av landets skolor inspekteras. I slutet av augusti kommer turen till sex skolor i Skövde.

– Det är egentligen två delar som man kommer att skärskåda. Den första delen är hur huvudmannen, i det här fallet skol- och utbildningsförvaltningarna, jobbar med sitt systematiska arbetsmiljöarbete, som rutiner och planer. Den andra delen är att man går ut och inspekterar skolorna, säger Johan Österström, huvudskyddsombud för Lärarnas riksförbund.

Skadlig stress

Arbetsmiljöverket kommer att titta på närmare på tre huvudområden för lärare och elever: Hot och våld, arbetsbelastning och skadlig stress samt den fysiska miljön.

– Det kan vara lokaler som inte håller måttet, säger Johan Österström.

Huvudskyddsombuden har tillsammans med kommunen valt ut en tredjedel skolorna i Skövde för att få ett representativt urval. Österström förklarar att på ett par av de här skolorna vet man att det finns brister i arbetsmiljön redan idag.

– Man ska inte föregå Arbetsmiljöverkets inspektion men det är viktigt att identifiera de här bristerna, så det blir tydligt vad arbetsgivaren behöver jobba mer med.

Välkomnar granskning

Skolnämndens ordförande, Anders G Johansson (M), välkomnar Arbetsmiljöverkets granskning.

– Ja, det är bra att vi får en genomlysning av läget i Skövdes skolor, i det här fallet ur ett arbetsmiljöperspektiv. Jag hoppas på en bra rapport med slutsatser för att höja kvaliteten för lärare och elever.

Han säger att arbetsmiljöarbete är något som sker på en daglig basis. Han bedömer skolklimatet i Skövde som ”hyggligt”.

– Jag tror att vi ligger hyggligt till, men det är klart att vi olika tillfällen så kan det vara tufft, generellt sett så bedömer jag att vi har ett bra värdegrundsarbete, säger Anders G Johansson.

Arbetsmiljöverket har uppmärksammat det dåliga klimatet i svenska skolor. Därför ska nu 30 procent av landets skolor inspekteras. I slutet av augusti kommer turen till sex skolor i Skövde.

– Det är egentligen två delar som man kommer att skärskåda. Den första delen är hur huvudmannen, i det här fallet skol- och utbildningsförvaltningarna, jobbar med sitt systematiska arbetsmiljöarbete, som rutiner och planer. Den andra delen är att man går ut och inspekterar skolorna, säger Johan Österström, huvudskyddsombud för Lärarnas riksförbund.

Skadlig stress

Arbetsmiljöverket kommer att titta på närmare på tre huvudområden för lärare och elever: Hot och våld, arbetsbelastning och skadlig stress samt den fysiska miljön.

– Det kan vara lokaler som inte håller måttet, säger Johan Österström.

Huvudskyddsombuden har tillsammans med kommunen valt ut en tredjedel skolorna i Skövde för att få ett representativt urval. Österström förklarar att på ett par av de här skolorna vet man att det finns brister i arbetsmiljön redan idag.

– Man ska inte föregå Arbetsmiljöverkets inspektion men det är viktigt att identifiera de här bristerna, så det blir tydligt vad arbetsgivaren behöver jobba mer med.

Välkomnar granskning

Skolnämndens ordförande, Anders G Johansson (M), välkomnar Arbetsmiljöverkets granskning.

– Ja, det är bra att vi får en genomlysning av läget i Skövdes skolor, i det här fallet ur ett arbetsmiljöperspektiv. Jag hoppas på en bra rapport med slutsatser för att höja kvaliteten för lärare och elever.

Han säger att arbetsmiljöarbete är något som sker på en daglig basis. Han bedömer skolklimatet i Skövde som ”hyggligt”.

– Jag tror att vi ligger hyggligt till, men det är klart att vi olika tillfällen så kan det vara tufft, generellt sett så bedömer jag att vi har ett bra värdegrundsarbete, säger Anders G Johansson.

Ska din skola granskas?

Kavelbrogymnasiet

Tidanskolan

Lundenskolan

Eriksdalsskolan

Helenaskolan

Heneskolan

Källa: Arbetsmiljöverket