02 aug 2014 06:00

23 jan 2015 15:47

Chef vill samarbeta över gränserna

Unga ingenjörer kommer – och går. För mindre kommuner är det svårt att rekrytera och behålla vissa personalkategorier.
– Utflödet av kompetens är för stort och vi behöver tänka nytt, säger tekniske chefen Karl Alexanderson, som vill öppna upp för helt nya samarbeten över kommungränserna i östra Skaraborg.

Två av ingenjörerna på gata- och park, Sam Michana och Martin Sabel, gjorde sin sista dag på jobbet i förra veckan. Efter några år hos Skövde kommun går de vidare till nya uppdrag i privata näringslivet i Örebro respektive Jönköping. Nya utmaningar, högre lön och familjeskäl var avgörande skäl.

– Jag har haft utvecklande år här och lärt mig mycket av erfarna kollegor, men det är rätt läge att gå vidare, säger Sam Michana.

Rundgång

Det är inte första och sista gången Karl Alexanderson ser specialister, experter, samhällsplanerare och ingenjörer försvinna. Många gånger rekryterar Skövde från en mindre kommun i Skaraborg och då finns luckan ändå kvar i närområdet.

– För den regionala utvecklingens skull måste vi börja jobba med tillsammans över kommungränserna. I större enheter kan det bli mer attraktivt att jobba kvar längre. Det handlar inte om att ta bort makt från enskilda kommuner utan att stärka stödet i den kommunala servicen, säger Alexandersson.

Samarbete om ledningsfunktioner och specialiserade funktioner tror han att är en modell för att motverka kompetensflykt. Det blir lättare att marknadsföra gemensamma tjänster i större enheter.

– Vi skapar större grupper, där de enskilda får fler kollegor och inte blir lika utsatta. Som ung och ny i en ny kommun kan man inte allt och saknar kontaktnät. Utan kollegor är det svårt att orka med. säger Alexanderson.

Mös lyckades bra

Alternativen till samarbetsformerna finns sedan tidigare. Det kan vara kommunalförbund, bolag, gemensam nämnd eller att man köper tjänster av varandra.

I östra Skaraborg samarbetar man redan i dag kring räddningstjänst och avfallssfrågor. Socialtjänsten har en gemensam jour och Barnahus för hela Skaraborg.

Miljö- och hälsoskyddskontrollen i Skövde, Tibro, Falköping, Karlsborg och Hjo sköts i dag i en gemensam förvaltning där politikerna från de fem kommunerna ingår i en gemensam nämnd. Alla resurser har koncentretats till ett kontor i Skövde.

– Mös är ett exempel där man lyckats bra med sin kompetens- och personalförsörjning efter att man skapat en större enhet, säger Alexanderson.

Han har diskuterat frågan med chefer i andra kommuner och även med sin politiska ledning.

– Det här är något som gnager och som vi måste börja titta på. Vi stor inför kommande pensionsavgångar vilket kommer att öka behovet ytterligare. Vi behöver öka tempot för att kunna fylla på med personal i framtiden.

Två av ingenjörerna på gata- och park, Sam Michana och Martin Sabel, gjorde sin sista dag på jobbet i förra veckan. Efter några år hos Skövde kommun går de vidare till nya uppdrag i privata näringslivet i Örebro respektive Jönköping. Nya utmaningar, högre lön och familjeskäl var avgörande skäl.

– Jag har haft utvecklande år här och lärt mig mycket av erfarna kollegor, men det är rätt läge att gå vidare, säger Sam Michana.

Rundgång

Det är inte första och sista gången Karl Alexanderson ser specialister, experter, samhällsplanerare och ingenjörer försvinna. Många gånger rekryterar Skövde från en mindre kommun i Skaraborg och då finns luckan ändå kvar i närområdet.

– För den regionala utvecklingens skull måste vi börja jobba med tillsammans över kommungränserna. I större enheter kan det bli mer attraktivt att jobba kvar längre. Det handlar inte om att ta bort makt från enskilda kommuner utan att stärka stödet i den kommunala servicen, säger Alexandersson.

Samarbete om ledningsfunktioner och specialiserade funktioner tror han att är en modell för att motverka kompetensflykt. Det blir lättare att marknadsföra gemensamma tjänster i större enheter.

– Vi skapar större grupper, där de enskilda får fler kollegor och inte blir lika utsatta. Som ung och ny i en ny kommun kan man inte allt och saknar kontaktnät. Utan kollegor är det svårt att orka med. säger Alexanderson.

Mös lyckades bra

Alternativen till samarbetsformerna finns sedan tidigare. Det kan vara kommunalförbund, bolag, gemensam nämnd eller att man köper tjänster av varandra.

I östra Skaraborg samarbetar man redan i dag kring räddningstjänst och avfallssfrågor. Socialtjänsten har en gemensam jour och Barnahus för hela Skaraborg.

Miljö- och hälsoskyddskontrollen i Skövde, Tibro, Falköping, Karlsborg och Hjo sköts i dag i en gemensam förvaltning där politikerna från de fem kommunerna ingår i en gemensam nämnd. Alla resurser har koncentretats till ett kontor i Skövde.

– Mös är ett exempel där man lyckats bra med sin kompetens- och personalförsörjning efter att man skapat en större enhet, säger Alexanderson.

Han har diskuterat frågan med chefer i andra kommuner och även med sin politiska ledning.

– Det här är något som gnager och som vi måste börja titta på. Vi stor inför kommande pensionsavgångar vilket kommer att öka behovet ytterligare. Vi behöver öka tempot för att kunna fylla på med personal i framtiden.