04 aug 2014 06:00

23 jan 2015 15:47

"Jag har aldrig varit där själv"

Kaj-Eve Enroth (Fp), ordförande i fritidsnämnden, hänvisar till Villeviken när SLA frågar honom om badmöjligheter för handikappade. Men där har det inte funnits någon rullstolsramp på flera år.

I det handikapp-politiska programmet som antogs i kommunfullmäktige 2002 står det bland annat att kommunens badplatser ska vara tillgängliga för alla, även de med funktionshinder.

– Det finns en badplats som är handikappvänlig. Villeviken, vid Simsjön. Där finns toalett för handikappade och möjlighet att ta sig ned till stranden, säger Kaj-Eve Enroth, ordförande i fritidsnämnden i Skövde.

Det han säger stämmer. Villeviken är handikappanpassad och har både handikapp-parkering och -toalett. Men ingen ramp. Exakt när den togs bort råder det delade meningar om, men det står klart att det var för flera år sedan.

– Att rampen är bortplockad där det visste jag inte. Det måste jag åka upp och titta på. Jag har aldrig varit däruppe själv.

Långsamt agerat

Boulognersjön kommer att utrustas med rullstolsramp. Det var tänkt redan att ske i år, men hanns inte med. Badsäsongen kom i vägen. Ambitionen kvarstår dock. Nu siktar tekniska förvaltningen, som sköter badet, på att installera en ramp inför nästa badsäsong.

Om det blir så betyder det att det gått 13 år mellan att kommunen antog det handikapp-politiska programmet fram till en färdig ramp.

Är det inte lite långsamt agerat?

– Det kan jag hålla med dig om. Men nu har jag fått frågan och ska titta över vad det är som händer uppe på Villeviken.

Är det här en ekonomisk fråga?

– Det vet jag inte. Jag har aldrig fått den tidigare så jag har aldrig funderat över det.

I det handikapp-politiska programmet som antogs i kommunfullmäktige 2002 står det bland annat att kommunens badplatser ska vara tillgängliga för alla, även de med funktionshinder.

– Det finns en badplats som är handikappvänlig. Villeviken, vid Simsjön. Där finns toalett för handikappade och möjlighet att ta sig ned till stranden, säger Kaj-Eve Enroth, ordförande i fritidsnämnden i Skövde.

Det han säger stämmer. Villeviken är handikappanpassad och har både handikapp-parkering och -toalett. Men ingen ramp. Exakt när den togs bort råder det delade meningar om, men det står klart att det var för flera år sedan.

– Att rampen är bortplockad där det visste jag inte. Det måste jag åka upp och titta på. Jag har aldrig varit däruppe själv.

Långsamt agerat

Boulognersjön kommer att utrustas med rullstolsramp. Det var tänkt redan att ske i år, men hanns inte med. Badsäsongen kom i vägen. Ambitionen kvarstår dock. Nu siktar tekniska förvaltningen, som sköter badet, på att installera en ramp inför nästa badsäsong.

Om det blir så betyder det att det gått 13 år mellan att kommunen antog det handikapp-politiska programmet fram till en färdig ramp.

Är det inte lite långsamt agerat?

– Det kan jag hålla med dig om. Men nu har jag fått frågan och ska titta över vad det är som händer uppe på Villeviken.

Är det här en ekonomisk fråga?

– Det vet jag inte. Jag har aldrig fått den tidigare så jag har aldrig funderat över det.

  • Axel Norén