05 aug 2014 18:59

23 jan 2015 15:48

Trängregementet stöttar vid storbranden

En liten styrka från Trängregementet i Skövde sattes under tisdagen in i arbetet med att bekämpa storbranden i Västmanland. Uppgiften är att hjälpa till med drivmedelsförsörjning.

Två lastbilar, utrustade för drivmedelsförsörjning, körde på tisdag kväll upp till brandområdet efter en begäran tidigare på dagen. En officer och tre soldater ingår i styrkan som ska vara redo för insats från klockan 22.00.

– Uppgiften är att bistå räddningsfordonen med drivmedel i närheten av insatsområdet för att de inte ska behöva åka så långt tillbaka för att tanka. I stället åker vi tillbaka och hämtar drivmedel, berättar Mattias Magnusson tjänsteförrättande bataljonschef vid Trängregementet.

Varje lastbil lastas med fyra kubikmeter diesel och två kubikmeter bensin.

Under tisdagen tog staten över ledningen över arbetet med att bekämpa branden och allt större resurser sattes in. Från Trängregementets sida står man beredda att bistå ytterligare om det kommer en sådan begäran.

– Vi har bland annat ytterligare drivmedelsfordon, vattencontainrar och sjukvårdsresurser att sätta in, berättar Mattias Magnusson.

Två lastbilar, utrustade för drivmedelsförsörjning, körde på tisdag kväll upp till brandområdet efter en begäran tidigare på dagen. En officer och tre soldater ingår i styrkan som ska vara redo för insats från klockan 22.00.

– Uppgiften är att bistå räddningsfordonen med drivmedel i närheten av insatsområdet för att de inte ska behöva åka så långt tillbaka för att tanka. I stället åker vi tillbaka och hämtar drivmedel, berättar Mattias Magnusson tjänsteförrättande bataljonschef vid Trängregementet.

Varje lastbil lastas med fyra kubikmeter diesel och två kubikmeter bensin.

Under tisdagen tog staten över ledningen över arbetet med att bekämpa branden och allt större resurser sattes in. Från Trängregementets sida står man beredda att bistå ytterligare om det kommer en sådan begäran.

– Vi har bland annat ytterligare drivmedelsfordon, vattencontainrar och sjukvårdsresurser att sätta in, berättar Mattias Magnusson.