06 aug 2014 12:43

23 jan 2015 15:48

Antalet utfärdade kissböter har minskat

Nu vet svenskarna att det inte är okej med offentlig urinering. Åtminstone har antalet böter minskat med 21 procent. Minskat har det gjort även i Västra Götaland men det är ändå här som folk har svårast att hålla sig.

Förargelseväckande beteende genom offentlig urinering. Det är den juridiska termen för att kissa offentligt, något man kan bötfällas för om polisen upptäcker vad man håller på med.

Sedan det för några år sedan blev möjligt att bötfälla verkar det nu på färsk statistik från landets 21 polismyndigheter som om svenskarna har lärt sig att det inte är okej att kissa var som helst offentligt. Siffror gällande årets sex första månader visar att antalet böter för offentlig urinering har minskat i landet med 21 procent, jämfört med samma period 2013. Hittills i år har 1 682 böter utfärdats, 2013 var det under samma period 2 118 (2011 - 2 596 och 2012 - 2 586).

Även i Västra Götaland har antalet böter minskat drastiskt sedan rekordåret 2013 (januari till juni) då 440 böter utfärdades till årets 288. I detta området har det hela tiden varit – och är fortfarande – flest som bötfälls. Under årets sex första månader utfärdade exempelvis polismyndigheten i Stockholm bara 164 böter för offentlig urinering, i Skåne var det 181.

Förargelseväckande beteende genom offentlig urinering. Det är den juridiska termen för att kissa offentligt, något man kan bötfällas för om polisen upptäcker vad man håller på med.

Sedan det för några år sedan blev möjligt att bötfälla verkar det nu på färsk statistik från landets 21 polismyndigheter som om svenskarna har lärt sig att det inte är okej att kissa var som helst offentligt. Siffror gällande årets sex första månader visar att antalet böter för offentlig urinering har minskat i landet med 21 procent, jämfört med samma period 2013. Hittills i år har 1 682 böter utfärdats, 2013 var det under samma period 2 118 (2011 - 2 596 och 2012 - 2 586).

Även i Västra Götaland har antalet böter minskat drastiskt sedan rekordåret 2013 (januari till juni) då 440 böter utfärdades till årets 288. I detta området har det hela tiden varit – och är fortfarande – flest som bötfälls. Under årets sex första månader utfärdade exempelvis polismyndigheten i Stockholm bara 164 böter för offentlig urinering, i Skåne var det 181.