06 aug 2014 08:00

23 jan 2015 15:48

Engångsgrill stor bov

Trots att regnet kom till slut kvarstår en stor brandfara i länet. Räddningstjänsten Östra Skaraborg fortsätter att uppmana till försiktighet vid eldning. Inget ovanligt, så här års.
– Den som tänder en eld är alltid ansvarig för den. Människor brukar bli mer försiktiga när vi går ut och talar om det här, säger inre befäl Peter Knutsson.

I slutet av juli varnade Räddningstjänsten för en omfattande brandrisk och uppmanade till stor försiktighet vid eldning. Trots en del regnskurar i länet är brandrisken fortsatt hög.

– Det behövs mycket mer regn för att det ska bli någon skillnad. Hur mycket är en jättesvår fråga att besvara, men det är viktigare att det regnar en längre tid så att marken hinner blötas upp. Regnar det kraftigt bara en gång så hinner vattnet rinna undan, säger Peter Knutsson som är inre befäl vid Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS).

Allmänheten uppmanas fortfarande att vara försiktig, använda de offentliga eldstäder som finns vid grillning och att inte elda ute i skogen. Gräsbränder är vanligast på våren, medan sommaren står för fler skogsbränder generellt sett. Engångsgrillen är en särskilt stor liten bov så här års.

– Utan att ha några siffror framför mig så tycker jag mig se att det är mycket engångsgrillar som ställer till det. Det händer att någon inte släckt grillen ordentligt, och så kanske man slänger den i en papperskorg, och sedan ligger den där och pyr. Engångsgrillarna lämnar också ofta märken i gräs och på bryggor, säger Peter Knutsson och betonar återigen vikten av att använda fasta eldstäder.

Förbud långt bort

Det ska mycket till för att RÖS ska gå ut och helt förbjuda eldning, däremot kan det se annorlunda ut inom andra Räddningstjänster. Att RÖS uppmanar till försiktighet är dock inget ovanligt, utan något som sker varje sommar. Det behöver inte bara bero på torka, vindar kan till exempel också vara en orsak.

– Den som tänder en eld är alltid ansvarig för den. Människor brukar bli mer försiktiga när vi går ut och talar om det här, säger Peter Knutsson.

I slutet av juli varnade Räddningstjänsten för en omfattande brandrisk och uppmanade till stor försiktighet vid eldning. Trots en del regnskurar i länet är brandrisken fortsatt hög.

– Det behövs mycket mer regn för att det ska bli någon skillnad. Hur mycket är en jättesvår fråga att besvara, men det är viktigare att det regnar en längre tid så att marken hinner blötas upp. Regnar det kraftigt bara en gång så hinner vattnet rinna undan, säger Peter Knutsson som är inre befäl vid Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS).

Allmänheten uppmanas fortfarande att vara försiktig, använda de offentliga eldstäder som finns vid grillning och att inte elda ute i skogen. Gräsbränder är vanligast på våren, medan sommaren står för fler skogsbränder generellt sett. Engångsgrillen är en särskilt stor liten bov så här års.

– Utan att ha några siffror framför mig så tycker jag mig se att det är mycket engångsgrillar som ställer till det. Det händer att någon inte släckt grillen ordentligt, och så kanske man slänger den i en papperskorg, och sedan ligger den där och pyr. Engångsgrillarna lämnar också ofta märken i gräs och på bryggor, säger Peter Knutsson och betonar återigen vikten av att använda fasta eldstäder.

Förbud långt bort

Det ska mycket till för att RÖS ska gå ut och helt förbjuda eldning, däremot kan det se annorlunda ut inom andra Räddningstjänster. Att RÖS uppmanar till försiktighet är dock inget ovanligt, utan något som sker varje sommar. Det behöver inte bara bero på torka, vindar kan till exempel också vara en orsak.

– Den som tänder en eld är alltid ansvarig för den. Människor brukar bli mer försiktiga när vi går ut och talar om det här, säger Peter Knutsson.

  • Emma Brännman