06 aug 2014 16:58

23 jan 2015 15:48

Stort IT-avbrott drabbade sjukhusen

Ett stort it-avbrott drabbade samtliga sjukhus i Västra Götalandsregionen under natten till onsdag. Sjukhusen och sjukvårdsrådgivningen 1177 hade varken fungerande telefoni, e-post eller internetanslutning mellan 00.30-05.00.

Orsaken till avbrottet att en fiberkabel grävts av vid ett planerat arbete för vägbygge vid Kruthusgatan i Göteborg. All ingående IP -telefoni slutade att fungera. Även e-posten och externa och till viss del interna webbsidor slutade att fungera. Detta gjorde bland annat att ambulanserna fick alternativa larmnummer till akutmottagningarna medan 1177 styrde om telefonin till övriga ställen i landet. Enligt regionkontoret visade en avstämning med SOS inte på någon större påverkan på 112-belastningen.

Men Västra Götalandsregionen som ser allvarligt på det inträffade ska nu analysera det inträffade och kommer att ta fram en åtgärdsplan för att säkerställa att liknande avbrott inte ska ske igen. Målet är en säker IT-miljö och snabb tillgång till manuella reservlösningar.

Ett stort it-avbrott drabbade samtliga sjukhus i Västra Götalandsregionen under natten till onsdag. Sjukhusen och sjukvårdsrådgivningen 1177 hade varken fungerande telefoni, e-post eller internetanslutning mellan 00.30-05.00.

Orsaken till avbrottet att en fiberkabel grävts av vid ett planerat arbete för vägbygge vid Kruthusgatan i Göteborg. All ingående IP -telefoni slutade att fungera. Även e-posten och externa och till viss del interna webbsidor slutade att fungera. Detta gjorde bland annat att ambulanserna fick alternativa larmnummer till akutmottagningarna medan 1177 styrde om telefonin till övriga ställen i landet. Enligt regionkontoret visade en avstämning med SOS inte på någon större påverkan på 112-belastningen.

Men Västra Götalandsregionen som ser allvarligt på det inträffade ska nu analysera det inträffade och kommer att ta fram en åtgärdsplan för att säkerställa att liknande avbrott inte ska ske igen. Målet är en säker IT-miljö och snabb tillgång till manuella reservlösningar.