07 aug 2014 13:46

23 jan 2015 15:48

Conny Jebens - en av hjältarna

Insatsledaren Conny Jebens, räddningstjänsten i Skövde, är ansvarig för den sektor vid storbranden i Västmanland där det varit mest kritiskt för spridning.
– Om elden sprids här måste 2 000 personer evakueras, säger Conny Jebens till SLA.

Tidigt i onsdags åkte insatsledarna Conny Jebens och Stig Thorell till storbranden för att lösa av uttröttade kollegor. Det var just deras kompetens som insatseldare som efterfrågades. De har båda mångårig erfarenhet av arbetet och de fick snabbt arbetsuppgifter. Stig Thorell återvände till Skövde under torsdagen, men Conny Jebens är kvar. Han har fått ett stort ansvar i släckningsarbetet.

”Får inte spridas”

– Jag är ansvarig för en av de fyra sektorerna som brandområdet delats in i, med uppemot 100 brandmän. Det är också den sektor där räddningsledningen absolut inte vill ha en spridning av elden. Om elden passerar väg 256 måste nämligen ytterligare 2 000 personer evakueras från sina hem så det är väldigt viktigt att den gränsen hålls, säger Conny Jebens, som arbetat konstant det senaste dygnet, med bara några få timmars sömn.

– Vi har givetvis en plan för hur arbetet forstätter om elden nu ändå skulle ta sig över vägen, men för närvarande pågår intensivt arbetet med både flygplan och helikoptrar över sektorn. Dels för att släcka bränder, dels för att blöta upp marken så att elden inte får fäste.

Bättre väder

Den första prognosen för torsdagen var värsta tänkbara för det eldhärjade området – värme och vind.

– Nu blev det inte riktigt så, i stället är det mulet och lite småregn, vilket underlättar arbetet.

Conny har fått ett stort ansvar och det beror så klart på att han är en duktig insatsledare med stor erfarenhet av arbetet. Men att han nu arbetar med bekämpning av den största skogsbranden i modern tid i Sverige är ingenting han tänker på.

– Inte när man arbetar. Det som är mest slående är hur alla – poliser, hemvärnet, brandmän, frivilliga – arbetar och sliter. Alla med ett glatt humör. Det är otroligt att se vilken välvilja det finns, ta bara det här med logisteken kring maten. Överallt finns det folk som fixar fika, mackor och mat.

Samverkan

Nu har det också kommit en formell fråga från räddningsledningen i Västmanland om brandmannahjälp. Den har ställts via räddningstjänsten i Storgöteborg om en samordnad insats från Västra Götaland.

– Tanken är att vi här från länet ska står för två självförsörjande styrkor. Storgöteborg, norra- och södra Älvsborg och Bohus skickar personal nu och vi i Räddningstjänsten östra Skaraborg, Rös, ska om behovet kvarstår skicka en styrka med sju man tidigast måndag, säger Bertil Andersson, räddningschef i beredskap vid Rös.

Tidigt i onsdags åkte insatsledarna Conny Jebens och Stig Thorell till storbranden för att lösa av uttröttade kollegor. Det var just deras kompetens som insatseldare som efterfrågades. De har båda mångårig erfarenhet av arbetet och de fick snabbt arbetsuppgifter. Stig Thorell återvände till Skövde under torsdagen, men Conny Jebens är kvar. Han har fått ett stort ansvar i släckningsarbetet.

”Får inte spridas”

– Jag är ansvarig för en av de fyra sektorerna som brandområdet delats in i, med uppemot 100 brandmän. Det är också den sektor där räddningsledningen absolut inte vill ha en spridning av elden. Om elden passerar väg 256 måste nämligen ytterligare 2 000 personer evakueras från sina hem så det är väldigt viktigt att den gränsen hålls, säger Conny Jebens, som arbetat konstant det senaste dygnet, med bara några få timmars sömn.

– Vi har givetvis en plan för hur arbetet forstätter om elden nu ändå skulle ta sig över vägen, men för närvarande pågår intensivt arbetet med både flygplan och helikoptrar över sektorn. Dels för att släcka bränder, dels för att blöta upp marken så att elden inte får fäste.

Bättre väder

Den första prognosen för torsdagen var värsta tänkbara för det eldhärjade området – värme och vind.

– Nu blev det inte riktigt så, i stället är det mulet och lite småregn, vilket underlättar arbetet.

Conny har fått ett stort ansvar och det beror så klart på att han är en duktig insatsledare med stor erfarenhet av arbetet. Men att han nu arbetar med bekämpning av den största skogsbranden i modern tid i Sverige är ingenting han tänker på.

– Inte när man arbetar. Det som är mest slående är hur alla – poliser, hemvärnet, brandmän, frivilliga – arbetar och sliter. Alla med ett glatt humör. Det är otroligt att se vilken välvilja det finns, ta bara det här med logisteken kring maten. Överallt finns det folk som fixar fika, mackor och mat.

Samverkan

Nu har det också kommit en formell fråga från räddningsledningen i Västmanland om brandmannahjälp. Den har ställts via räddningstjänsten i Storgöteborg om en samordnad insats från Västra Götaland.

– Tanken är att vi här från länet ska står för två självförsörjande styrkor. Storgöteborg, norra- och södra Älvsborg och Bohus skickar personal nu och vi i Räddningstjänsten östra Skaraborg, Rös, ska om behovet kvarstår skicka en styrka med sju man tidigast måndag, säger Bertil Andersson, räddningschef i beredskap vid Rös.