07 aug 2014 16:39

23 jan 2015 15:48

Skövde kommun stänger tältläger

De personer som bor i ett tältläger utmed Vadsboleden riskerar att avhysas inom de närmsta dagarna.
– I första läget kommer de att uppmanas att flytta frivilligt, säger Lena Friberg i förvaltningsledningen på socialförvaltningen.

Polisen i Skövde har haft kännedom om bosättningen, som ligger inne i ett skogsparti, i en månads tid, utan anledning att ingripa.

I veckan fick socialförvaltningen kännedom om tältlägret och besökte platsen. I måndags var lägret tomt, men vid ett återbesök under onsdagen fick de kontakt med några av bosättarna.

– Vi lämnade besked att man bara får övernatta på det sättet någon natt, men inte permanent, säger Lena Friberg.

Någon tolkhjälp har inte kunnat erbjudas.

– Inte i detta läget, men det har funnits personer som kunnat engelska.

– Men den information om vilka möjligheter som de har att få hjälp på har översatts skrifligen till deras språk.

Marken som romerna uppehåller sig på är kommunens. Samhällsbyggnadsförvaltningen beslutar om avhysning. Enligt Lena Friberg är inga omedelbara insatser planerade, vilket bekräftas av stadsbyggnadschef Eva Darolf Linnros.

– Vi tar beslut inom några dagar.

Socialförvaltningen har försökt att hjälpa romerna med mat och tillgång till dusch.

– Hygienen är ett problem i sig och de har fått information var man kan duscha. De kan också få hjälp med mat och är man inte kommuninvånare kan man få hjälp med en resa hem. Det är samma om man bor i Sverige eller i utlandet, säger Lena Friberg.

Eva Elfwering, diakon i Svenska kyrkan berättar att de har varit i kontakt med socialtjänsten, även om de själva inte har någon uppsökande verksamhet. Genom måndagsöppna Lyktan kan romerna få nya kläder precis som andra utsatta grupper.

Bosättarna är EU-medborgare och får vistas i Sverige i tre månader.

– Nu handlar det om mellan 4-10 personer totalt vilket betyder att vi bedömmer alla från fall till fall. Vi kan erbjdua dem hemresa, men inte tvinga dem. Har man pengar så får man inte hemresan bekostad.

Lena Friberg tror att det rör sig om nya bosättare.

– Det finns en viss rörelse inom den här gruppen.

Polisen i Skövde har haft kännedom om bosättningen, som ligger inne i ett skogsparti, i en månads tid, utan anledning att ingripa.

I veckan fick socialförvaltningen kännedom om tältlägret och besökte platsen. I måndags var lägret tomt, men vid ett återbesök under onsdagen fick de kontakt med några av bosättarna.

– Vi lämnade besked att man bara får övernatta på det sättet någon natt, men inte permanent, säger Lena Friberg.

Någon tolkhjälp har inte kunnat erbjudas.

– Inte i detta läget, men det har funnits personer som kunnat engelska.

– Men den information om vilka möjligheter som de har att få hjälp på har översatts skrifligen till deras språk.

Marken som romerna uppehåller sig på är kommunens. Samhällsbyggnadsförvaltningen beslutar om avhysning. Enligt Lena Friberg är inga omedelbara insatser planerade, vilket bekräftas av stadsbyggnadschef Eva Darolf Linnros.

– Vi tar beslut inom några dagar.

Socialförvaltningen har försökt att hjälpa romerna med mat och tillgång till dusch.

– Hygienen är ett problem i sig och de har fått information var man kan duscha. De kan också få hjälp med mat och är man inte kommuninvånare kan man få hjälp med en resa hem. Det är samma om man bor i Sverige eller i utlandet, säger Lena Friberg.

Eva Elfwering, diakon i Svenska kyrkan berättar att de har varit i kontakt med socialtjänsten, även om de själva inte har någon uppsökande verksamhet. Genom måndagsöppna Lyktan kan romerna få nya kläder precis som andra utsatta grupper.

Bosättarna är EU-medborgare och får vistas i Sverige i tre månader.

– Nu handlar det om mellan 4-10 personer totalt vilket betyder att vi bedömmer alla från fall till fall. Vi kan erbjdua dem hemresa, men inte tvinga dem. Har man pengar så får man inte hemresan bekostad.

Lena Friberg tror att det rör sig om nya bosättare.

– Det finns en viss rörelse inom den här gruppen.

  • Rikard Jansson