07 aug 2014 06:00

23 jan 2015 15:48

Strängare förslag om skolavslutningar

Att en Skövdepastor välsignade barn vid skolavslutningen ledde till en hetsig debatt. Nu föreslår regeringen att skollagen blir tydligare.
– Den blir tydligare, men regeringen är ändå vag på vissa punkter, säger skolchef Anna Sundström.

Nu föreslår regeringen att det i skollagen tydliggörs att det blir tillåtet för skolorna att ha avslutningar i kyrkan och vilka inslag som kan godtas, till exempel ska det vara tillåtet med psalmer och präster ska få delta.

Barn kan avstå

I en promemoria som inom kort går ut på remiss föreslås att det i lagtexten tydliggörs att skolavslutningar i kyrkan inte är förbjudet och det blir tydligare för skolan vad som gäller i fråga om att förmedla traditioner.

Men eleverna får inte känna sig tvingade att delta aktivt i inslag med konfessionell prägel, de bör inte uppmanas att aktivt delta i bön och trosbekännelse bör inte förekomma. Elever ska också kunna avstå från att delta i hela den aktivitet där det konfessionella inslaget ingår. Proposition väntas kunna läggas till hösten.

Hetsig Skövdedebatt

Regeringens förtydligande kommer just efter att en hetsig debatt förts i Skövde kring hur skolavslutningar i kyrkan ska få vara. SLA kunde i juni avslöja att föräldrar, skolpersonal och även skolchefen reagerade på att en pastor i Skövde välsignade barn från Billingskolan under skolavslutningen i pingstkyrkan. Innan uppmanade han dem som uppfattade det kommande budskapet som otäckt att hålla för öronen.

Enligt skollagen ska undervisningen i skolan vara icke-konfessionell. ”Det är okej att sjunga ”Den blomstertid”, men det är inte acceptabelt att välsigna barnen. Så här ska det inte gå till, uppenbarligen måste vi skärpa våra rutiner”, sade skolchefen Anna Sundström till SLA i juni.

Pastorn förklarade i SLA att han följt debatten om skolavslutningar i kyrkan, och att han har uppfattat att det handlar om att man inte får göra några längre välsignelser. Han trodde inte att det var många som kände sig kränkta av det han sade.

Viktig diskussion

Anna Sundström upplever att skollagen kommer att bli tydligare i och med regeringens förslag, men att den kunde ha blivit än mer tydlig i vissa delar.

– Regeringen använder bland annat ”bör” i stället för ”ska”. Men kontakten mellan rektorer och kyrkor blir enklare när man har en tydligare skollag. Dessutom tror jag att man måste diskutera frågan mer med skolornas föräldraråd så att föräldrar och skola är överens om vad som gäller.

Efter händelsen i juni i Skövde beslutade skolchefen om en utredning i frågan.

– Vår jurist har sett över detta, men eftersom vi nu vet att skollagen kommer att bli strängare krävs inga nya rutiner.

Nu föreslår regeringen att det i skollagen tydliggörs att det blir tillåtet för skolorna att ha avslutningar i kyrkan och vilka inslag som kan godtas, till exempel ska det vara tillåtet med psalmer och präster ska få delta.

Barn kan avstå

I en promemoria som inom kort går ut på remiss föreslås att det i lagtexten tydliggörs att skolavslutningar i kyrkan inte är förbjudet och det blir tydligare för skolan vad som gäller i fråga om att förmedla traditioner.

Men eleverna får inte känna sig tvingade att delta aktivt i inslag med konfessionell prägel, de bör inte uppmanas att aktivt delta i bön och trosbekännelse bör inte förekomma. Elever ska också kunna avstå från att delta i hela den aktivitet där det konfessionella inslaget ingår. Proposition väntas kunna läggas till hösten.

Hetsig Skövdedebatt

Regeringens förtydligande kommer just efter att en hetsig debatt förts i Skövde kring hur skolavslutningar i kyrkan ska få vara. SLA kunde i juni avslöja att föräldrar, skolpersonal och även skolchefen reagerade på att en pastor i Skövde välsignade barn från Billingskolan under skolavslutningen i pingstkyrkan. Innan uppmanade han dem som uppfattade det kommande budskapet som otäckt att hålla för öronen.

Enligt skollagen ska undervisningen i skolan vara icke-konfessionell. ”Det är okej att sjunga ”Den blomstertid”, men det är inte acceptabelt att välsigna barnen. Så här ska det inte gå till, uppenbarligen måste vi skärpa våra rutiner”, sade skolchefen Anna Sundström till SLA i juni.

Pastorn förklarade i SLA att han följt debatten om skolavslutningar i kyrkan, och att han har uppfattat att det handlar om att man inte får göra några längre välsignelser. Han trodde inte att det var många som kände sig kränkta av det han sade.

Viktig diskussion

Anna Sundström upplever att skollagen kommer att bli tydligare i och med regeringens förslag, men att den kunde ha blivit än mer tydlig i vissa delar.

– Regeringen använder bland annat ”bör” i stället för ”ska”. Men kontakten mellan rektorer och kyrkor blir enklare när man har en tydligare skollag. Dessutom tror jag att man måste diskutera frågan mer med skolornas föräldraråd så att föräldrar och skola är överens om vad som gäller.

Efter händelsen i juni i Skövde beslutade skolchefen om en utredning i frågan.

– Vår jurist har sett över detta, men eftersom vi nu vet att skollagen kommer att bli strängare krävs inga nya rutiner.