08 aug 2014 14:25

07 jan 2015 09:58

Nya insatsledare från Skövde till storbranden

Fortsatt stort ansvar för Rös-personal

Två nya insatsledare från Räddningstjänsten östra Skaraborg – Stefan Lundberg och Mats Johansson – tog på fredagen över sektorsansvaret som Conny Jebens, även han Rös, haft i det svårt brandhärjade området i Västmanland.

Branden i Västmanland är fortfarande inte under kontroll och fortfarande behövs hjälp utifrån i det svåra släckningsarbetet. Insatsledaren Conny Jebens, från Räddningstjänsten östra Skaraborg, Rös, har under några dygn varit ansvarig i den norra sektorn där en spridning av elden vore mest allvarlig. Under fredagen var det dags för avlösning för Jebens som jobbat hårt och intensivt, då kunde Rös skicka ytterligare två insatsledare, Stefan Lundberg och Mats Johansson

– De kommer nu att arbeta i tvåskift, med samma sektorsansvar, till och med tisdag. Hur det blir därefter vet vi ännu inte, men det kan mycket väl bli så att vi skickar ytterligare insatsledare om behovet finns, säger Bertil Andersson, räddningschef i beredskap vid Rös.

Gemensam styrka från länet

På fredagen kom också besked från räddningsstaben i Västmanland att man inte har behov av två styrkor från Västra Götaland – det var ju tänkt att Rös skulle skicka en sjumannastyrka på måndag till brandområdet.

– Istället är det en gemensam styrka från länet på plats. Men det är vad som gäller nu, allt ändras snabbt och vi inom Rös har beredskap för att det kan ändras. Allt hänger på vilket behov av resurser räddningsstaben ser.

Enligt Bertil Andersson kan det finnas behov av hjälp under flera veckor framåt.

Branden i Västmanland är fortfarande inte under kontroll och fortfarande behövs hjälp utifrån i det svåra släckningsarbetet. Insatsledaren Conny Jebens, från Räddningstjänsten östra Skaraborg, Rös, har under några dygn varit ansvarig i den norra sektorn där en spridning av elden vore mest allvarlig. Under fredagen var det dags för avlösning för Jebens som jobbat hårt och intensivt, då kunde Rös skicka ytterligare två insatsledare, Stefan Lundberg och Mats Johansson

– De kommer nu att arbeta i tvåskift, med samma sektorsansvar, till och med tisdag. Hur det blir därefter vet vi ännu inte, men det kan mycket väl bli så att vi skickar ytterligare insatsledare om behovet finns, säger Bertil Andersson, räddningschef i beredskap vid Rös.

Gemensam styrka från länet

På fredagen kom också besked från räddningsstaben i Västmanland att man inte har behov av två styrkor från Västra Götaland – det var ju tänkt att Rös skulle skicka en sjumannastyrka på måndag till brandområdet.

– Istället är det en gemensam styrka från länet på plats. Men det är vad som gäller nu, allt ändras snabbt och vi inom Rös har beredskap för att det kan ändras. Allt hänger på vilket behov av resurser räddningsstaben ser.

Enligt Bertil Andersson kan det finnas behov av hjälp under flera veckor framåt.