08 aug 2014 06:00

23 jan 2015 15:48

Fler resenärer på öde busslinje

Resandet med linje 8 har varit allt annat än en solskenshistoria för kommunen. SLA rapporterade tidigare om att under 2013 reste färre än en resenär per tur.
Men nu visar siffrorna på en uppgång.

Resandet har inte ökat markant och är fortfarande lågt. Men under de första sex månaderna på 2014 har 1900 fler personer valt att åka med buss nummer 8 jämfört med samma period 2013, enligt siffror från Västtrafik.

Busslinjen har sett till antalet resande varit kostsam men kommunen har ändå velat låta turen mellan resecentrum och Billingen vara kvar. Under 2013 visade resestatistiken på en svag utveckling med färre än en resenär per tur i snitt. Nu ligger man strax över en person.

Håller fast vid turen

Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande, säger att kollektivtrafiken upp till Billingen är en strategisk satsning som kommunen kommer att hålla fast vid.

– Billingen är ett viktigt utvecklingsområde för Skövde som gör mycket för varumärket. Med satsningar på lekplatser och gym har vi tänkt att det här måste öka behovet av fler bussturer. Det är positivt att resandet har ökat, säger hon.

Linje 8 kommer hur det än går med resestatistiken att ha sin framtid säkrad till 15 juni 2015. Då gör kommunen en utvärdering och ser om busslinjen får vara kvar.

– Det handlar om vanor, därför vill vi vara uthålliga och ge skövdeborna en chans.

1,1 miljoner per år

Katarina Jonsson hoppas att trenden med ökat resande ska hålla i sig. Hon kan inte svara på om busslinjen är ekonomiskt försvarbar i dag utan hänvisar till utvärderingen som ska göras 2015.

Kommunen betalar 1,1 miljoner kronor extra per år för linjen som rullar med tolv dubbelturer per dag. Själv minns hon, efter att ha funderat ett tag och först svarat nej, att hon har rest med busslinje nummer 8 en gång för ett evenemang på Billingen.

Resandet har inte ökat markant och är fortfarande lågt. Men under de första sex månaderna på 2014 har 1900 fler personer valt att åka med buss nummer 8 jämfört med samma period 2013, enligt siffror från Västtrafik.

Busslinjen har sett till antalet resande varit kostsam men kommunen har ändå velat låta turen mellan resecentrum och Billingen vara kvar. Under 2013 visade resestatistiken på en svag utveckling med färre än en resenär per tur i snitt. Nu ligger man strax över en person.

Håller fast vid turen

Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande, säger att kollektivtrafiken upp till Billingen är en strategisk satsning som kommunen kommer att hålla fast vid.

– Billingen är ett viktigt utvecklingsområde för Skövde som gör mycket för varumärket. Med satsningar på lekplatser och gym har vi tänkt att det här måste öka behovet av fler bussturer. Det är positivt att resandet har ökat, säger hon.

Linje 8 kommer hur det än går med resestatistiken att ha sin framtid säkrad till 15 juni 2015. Då gör kommunen en utvärdering och ser om busslinjen får vara kvar.

– Det handlar om vanor, därför vill vi vara uthålliga och ge skövdeborna en chans.

1,1 miljoner per år

Katarina Jonsson hoppas att trenden med ökat resande ska hålla i sig. Hon kan inte svara på om busslinjen är ekonomiskt försvarbar i dag utan hänvisar till utvärderingen som ska göras 2015.

Kommunen betalar 1,1 miljoner kronor extra per år för linjen som rullar med tolv dubbelturer per dag. Själv minns hon, efter att ha funderat ett tag och först svarat nej, att hon har rest med busslinje nummer 8 en gång för ett evenemang på Billingen.