09 aug 2014 06:00

23 jan 2015 15:48

Så har skogsbränderna härjat i Skövde

Inre befäl: "Stora bränder har vi varit förskonade ifrån"

Historiskt sett har Skövde haft flera skogsbränder av varierande storlek. Men som tur är har många områden i länet varit förskonade från de riktigt stora bränderna.

Den stora branden som härjar i Västmanland har pågått i flera dygn och krävt insatser från vart och vartannat håll. Förstärkning har skickats från Skövde för att hjälpa till.

I Skövde och Falköping säger räddningstjänsten att skogen på senare år varit förskonad från stora skogsbränder. Statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) visar att mellan 1998 och 2013 fick räddningstjänsten i Skövde släcka 271 skogsbränder. Dessa bränder avverkade 113 hektar skog. I MSB:s statistik ingår också mindre skogsbränder som räddningstjänsten fått åka på.

Brandflyget hjälpsamt

– Vi har små skogsbränder när det är torrt, men vi har inte haft någon stor, säger Per-Erik Thyberg, inre befäl vid räddningstjänsten i Skövde.

Anledningen till att östra Skaraborg historiskt klarat sig från stora skogsbränder är enligt Thyberg att man legat i framkant och kunnat släcka i god tid.

– Sen har vi brandflyget som söker av när det är torrt. De upptäckte en brand i lördags vid sjön Unden.

Vid den skogsbranden kunde räddningstjänsten mobilisera tre styrkor som snabbt var på plats. I östra Skaraborg finns stor möjlighet att kunna samordna insatser, menar Thyberg. Under torra perioder som denna sommar skickar de många bilar oavsett brandens omfattning.

Per-Erik Thyberg säger att skogsbränderna i länet håller samma karaktär som förut, ”skog är skog.” Resursmässigt har inte heller mycket förändrats för räddningstjänsten i östra Skaraborg. Nu drar man lärdom från Västmanland hur man ska arbeta i framtiden.

”Eldstormar”

I Falköpings kommun härjade en relativt stor brand i Forellmossen under 2008. Den varade i tre dagar. Orsaken var densamma som många tror orsaken är till Sala-branden. En skogsmaskin hade skrapat upp gnistor med sina verktyg.

Förra året hade räddningstjänsten i Falköping bara ett par gräsbränder att ta hand om. Känsliga områden historiskt sett är Hökensås och Mösseberg med sina skogspartier, säger Christer Olofsson, operativ chef på räddningstjänsten i Falköping. Han vet hur svårt det är att hantera en rejäl skogsbrand som den i Västmanland.

– Man kan ha vindförhållanden som visar var det blåser men branden kan ta en annan väg. Branden suger så mycket energi så det kan bli eldstormar då det blir ett undertryck, säger Christer Olofsson.

Den stora branden som härjar i Västmanland har pågått i flera dygn och krävt insatser från vart och vartannat håll. Förstärkning har skickats från Skövde för att hjälpa till.

I Skövde och Falköping säger räddningstjänsten att skogen på senare år varit förskonad från stora skogsbränder. Statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) visar att mellan 1998 och 2013 fick räddningstjänsten i Skövde släcka 271 skogsbränder. Dessa bränder avverkade 113 hektar skog. I MSB:s statistik ingår också mindre skogsbränder som räddningstjänsten fått åka på.

Brandflyget hjälpsamt

– Vi har små skogsbränder när det är torrt, men vi har inte haft någon stor, säger Per-Erik Thyberg, inre befäl vid räddningstjänsten i Skövde.

Anledningen till att östra Skaraborg historiskt klarat sig från stora skogsbränder är enligt Thyberg att man legat i framkant och kunnat släcka i god tid.

– Sen har vi brandflyget som söker av när det är torrt. De upptäckte en brand i lördags vid sjön Unden.

Vid den skogsbranden kunde räddningstjänsten mobilisera tre styrkor som snabbt var på plats. I östra Skaraborg finns stor möjlighet att kunna samordna insatser, menar Thyberg. Under torra perioder som denna sommar skickar de många bilar oavsett brandens omfattning.

Per-Erik Thyberg säger att skogsbränderna i länet håller samma karaktär som förut, ”skog är skog.” Resursmässigt har inte heller mycket förändrats för räddningstjänsten i östra Skaraborg. Nu drar man lärdom från Västmanland hur man ska arbeta i framtiden.

”Eldstormar”

I Falköpings kommun härjade en relativt stor brand i Forellmossen under 2008. Den varade i tre dagar. Orsaken var densamma som många tror orsaken är till Sala-branden. En skogsmaskin hade skrapat upp gnistor med sina verktyg.

Förra året hade räddningstjänsten i Falköping bara ett par gräsbränder att ta hand om. Känsliga områden historiskt sett är Hökensås och Mösseberg med sina skogspartier, säger Christer Olofsson, operativ chef på räddningstjänsten i Falköping. Han vet hur svårt det är att hantera en rejäl skogsbrand som den i Västmanland.

– Man kan ha vindförhållanden som visar var det blåser men branden kan ta en annan väg. Branden suger så mycket energi så det kan bli eldstormar då det blir ett undertryck, säger Christer Olofsson.