10 aug 2014 15:47

23 jan 2015 15:48

Stort intresse för anrika Wretens såg

VRETEN: Tillverkade plankor på gammalt vis

En gång om året har allmänheten möjlighet att se och höra Wretens såg tugga i gång. Och intresset är stort. Så stort att de ursprungligen två visningarna förra året blev tre.

När det rytmiskt tuggande maskinparken drar i gång vibrerar hela byggnaden. Det ringer i en klocka, en signal som betyder att stockarna är på väg upp för rampen. Ett åttiotal personer har samlats för att ta del av äldre tiders sågverk. Andra helgen i augusti är allmänhetens enda chans att ta del av sågningen.

– Det är enda gången som allmänheten kan komma hit och titta, men ibland har vi också föreningar som kommer hit, säger Kent Karlsson, en av de drivande krafterna bakom Wretens såg.

Byggnadsminne

Sågen sköts av en arbetsgrupp i Vretens bygdegårdsförening. Den invigdes i slutet av 1880-talet och var i bruk i nästan 85 år. 1982, när verksamheten legat nere i över ett decennium restaurerades sågen. I samma veva byggnadsminnesförklarades sågverket.

Tidigare drevs sågen av en ångmaskin, men inte längre. Nu drivs den med elektricitet.

– Det är lite tråkigt, så om det är någon som har en gammal ångmaskin som ni inte behöver kan ni väl säga till, säger Fredrik Posse, som äger fastigheten, till den samlade åskådarskaran.

Tre stationer

Det är ett tungt arbete och det krävs flera personer för att arbetsflödet i Wretens såg ska flyta på.

Stockarna passerar tre olika sågningsstationer innan de skjutsas ut i andra änden av lokalen som färdiga plankor. Först blocksågas de, vilket innebär att de runda stockarna skalas av och får raka kanter. Därefter delas stockarna i åtta jämntjocka plankor. Sista anhalten är en kantsåg som jämnar till långsidorna.

Efter drygt en halvtimma ligger 32 färska plankor på ett traktorflak utanför byggnaden.

När det rytmiskt tuggande maskinparken drar i gång vibrerar hela byggnaden. Det ringer i en klocka, en signal som betyder att stockarna är på väg upp för rampen. Ett åttiotal personer har samlats för att ta del av äldre tiders sågverk. Andra helgen i augusti är allmänhetens enda chans att ta del av sågningen.

– Det är enda gången som allmänheten kan komma hit och titta, men ibland har vi också föreningar som kommer hit, säger Kent Karlsson, en av de drivande krafterna bakom Wretens såg.

Byggnadsminne

Sågen sköts av en arbetsgrupp i Vretens bygdegårdsförening. Den invigdes i slutet av 1880-talet och var i bruk i nästan 85 år. 1982, när verksamheten legat nere i över ett decennium restaurerades sågen. I samma veva byggnadsminnesförklarades sågverket.

Tidigare drevs sågen av en ångmaskin, men inte längre. Nu drivs den med elektricitet.

– Det är lite tråkigt, så om det är någon som har en gammal ångmaskin som ni inte behöver kan ni väl säga till, säger Fredrik Posse, som äger fastigheten, till den samlade åskådarskaran.

Tre stationer

Det är ett tungt arbete och det krävs flera personer för att arbetsflödet i Wretens såg ska flyta på.

Stockarna passerar tre olika sågningsstationer innan de skjutsas ut i andra änden av lokalen som färdiga plankor. Först blocksågas de, vilket innebär att de runda stockarna skalas av och får raka kanter. Därefter delas stockarna i åtta jämntjocka plankor. Sista anhalten är en kantsåg som jämnar till långsidorna.

Efter drygt en halvtimma ligger 32 färska plankor på ett traktorflak utanför byggnaden.

  • Axel Norén