11 aug 2014 19:34

07 jan 2015 10:17

Officer åtalsanmäls

En officer knuten till Skaraborgs regemente anmäls till åtal av Försvarsmaktens personalansvarsnämnd efter misstankar om att han undanhållit pengar för arbetsgivaren.

Enligt den anmälan som mannens befäl gjort till nämnden ska han under lång tid ha fått mer lön än han har haft rätt till, utan att göra sin arbetsgivare Försvarsmakten uppmärksam på det.

Inte heller har han betalat de fakturor som skickats ut för att bli av med skulden, trots upprepade kontakter från arbetsgivaren.

Enligt den anmälan som mannens befäl gjort till nämnden ska han under lång tid ha fått mer lön än han har haft rätt till, utan att göra sin arbetsgivare Försvarsmakten uppmärksam på det.

Inte heller har han betalat de fakturor som skickats ut för att bli av med skulden, trots upprepade kontakter från arbetsgivaren.