11 aug 2014 14:16

23 jan 2015 15:48

Badstopp i nya Boulognersjön

Kommunen avråder alla från att bada i Boluognersjön – prover från förra veckan visar att badvattnet är otjänligt.
– Nya prover tas nu, förhoppningsvis är de okej, säger Marie Larsson, stadsträdgårdsmästare.

Vattenprovet som togs den 5 augusti visar att badvattnet i den nya badsjön i Bouologner är otjänligt. Resultatet visade på höga halter av bakterierna E.coli och Intestinala enterokocker.

– Vi har ett laboratorium som sköter alla provtagningarna och ett prov togs förra tisdagen, just då det kraftiga regnovädret drog fram över Skövde. En gång tidigare i somras togs också ett prov vid regnoväder, den gången blev resultatet ”tjänligt med anmärkning”. Alltså händer det något med vattnet vid kraftigt regn när jordmassor hamnar i sjön, säger Marie Larsson, stadsträdgärdsmästare i kommunen.

– Övriga prover som tagits, när sjön varit full av badare, har inte varit några problem.

Kommunen avråder nu folk från att hoppa i sjön för ett dopp.

– Vi sätter upp skyltar så folk vet vad som gäller, vill de bada gör de det på egen risk. Men hittills har ingen blivit sjuk och vi hoppas så klart att ingen ska blir det.

Med tanke på den vattenmängd som tillförs byter sjön i princip vatten var sjätte dag.

– Därmed kan det som orsakade de dådliga proverna i förra veckan redan vara borta. Kanske är vattnet tjänstligt redan i dag, men tyvärr tar det en vecka att analysera de nya proverna.

Efter en härlig badsäsong där Boulogner blivit en succé tycker Marie Larsson att det är trist med det otjänliga badvattnet.

– Men det är tur att det är nu i slutet av säsongen. Det hade ju varit mycket värre om badvattnet varit otjänligt när sjön var full av badare, det var egentligen det vi mest oroade oss för från början.

E.coli och Intestinala enterokocker är tarmbakterier som finns i avföring från människor och djur. Höga halter av E.coli och Intestinala enterokocker ökar risken för att det kan finnas sjukdomsframkallande bakterier i vattnet, vilket gör att det inte är lämpligt att bada där.

Vattenprovet som togs den 5 augusti visar att badvattnet i den nya badsjön i Bouologner är otjänligt. Resultatet visade på höga halter av bakterierna E.coli och Intestinala enterokocker.

– Vi har ett laboratorium som sköter alla provtagningarna och ett prov togs förra tisdagen, just då det kraftiga regnovädret drog fram över Skövde. En gång tidigare i somras togs också ett prov vid regnoväder, den gången blev resultatet ”tjänligt med anmärkning”. Alltså händer det något med vattnet vid kraftigt regn när jordmassor hamnar i sjön, säger Marie Larsson, stadsträdgärdsmästare i kommunen.

– Övriga prover som tagits, när sjön varit full av badare, har inte varit några problem.

Kommunen avråder nu folk från att hoppa i sjön för ett dopp.

– Vi sätter upp skyltar så folk vet vad som gäller, vill de bada gör de det på egen risk. Men hittills har ingen blivit sjuk och vi hoppas så klart att ingen ska blir det.

Med tanke på den vattenmängd som tillförs byter sjön i princip vatten var sjätte dag.

– Därmed kan det som orsakade de dådliga proverna i förra veckan redan vara borta. Kanske är vattnet tjänstligt redan i dag, men tyvärr tar det en vecka att analysera de nya proverna.

Efter en härlig badsäsong där Boulogner blivit en succé tycker Marie Larsson att det är trist med det otjänliga badvattnet.

– Men det är tur att det är nu i slutet av säsongen. Det hade ju varit mycket värre om badvattnet varit otjänligt när sjön var full av badare, det var egentligen det vi mest oroade oss för från början.

E.coli och Intestinala enterokocker är tarmbakterier som finns i avföring från människor och djur. Höga halter av E.coli och Intestinala enterokocker ökar risken för att det kan finnas sjukdomsframkallande bakterier i vattnet, vilket gör att det inte är lämpligt att bada där.