12 aug 2014 18:00

07 jan 2015 10:17

Entreprenörskap på schemat

1 000 studenter på Högskolan i Skövde ska få veta mer om entreprenörskap genom ett nytt projekt.

Projektet heter ”entreprenörskapspridning” och kostar 3,7 miljoner kronor, varav regionen står för 1,3.

Drivhuset Skaraborg står för projektet och deras personal kommer in på schemat för vissa kurser och genomför olika seminarier om entreprenörskap.

– Vi försöker se vad det passar i schemat och får det som en del av undervisningen. Tanken är att vi ska nå alla, tidigare har vi nått de som varit aktivt intresserade och de som råkat vara på plats när vi haft aktiviteter. Nu blir det effektivare, säger projektledaren Jonas Hedin.

Liknande projekt har genomförts i Trollhättan och Borås.

– Där har det gått bra, vi har nått ut till många.

Projektet inleds i Skövde under hösten.

– Vi har redan börjat och tanken är att vi ska nå 1 000 studenter, säger Hedin.

Projektet heter ”entreprenörskapspridning” och kostar 3,7 miljoner kronor, varav regionen står för 1,3.

Drivhuset Skaraborg står för projektet och deras personal kommer in på schemat för vissa kurser och genomför olika seminarier om entreprenörskap.

– Vi försöker se vad det passar i schemat och får det som en del av undervisningen. Tanken är att vi ska nå alla, tidigare har vi nått de som varit aktivt intresserade och de som råkat vara på plats när vi haft aktiviteter. Nu blir det effektivare, säger projektledaren Jonas Hedin.

Liknande projekt har genomförts i Trollhättan och Borås.

– Där har det gått bra, vi har nått ut till många.

Projektet inleds i Skövde under hösten.

– Vi har redan börjat och tanken är att vi ska nå 1 000 studenter, säger Hedin.

  • Alf Ehn