12 aug 2014 17:35

07 jan 2015 10:17

Missförhållanden inom omsorgen

Personal inom omsorgen i Skövde Lex Sarah-anmäler till kommunen att det har förekommit missförhållanden i verksamheten.

Det var i mitten av juli som en anhörig anmälde att personal inom omsorgen inte hade kommit trots att vårdtagaren hade larmat.

Efter ett tag kom någon ur personalen och det råder då delade meningar om varför personalen inte hade kommit då vårdtagaren larmade. Vårdtagaren hade uppfattat det som att personen som kom inte hade svarat på larmet eftersom någon annan skulle hjälpa vårdtagaren just den här morgonen, medan personalen menar att de hade gått till en annan boende först innan de gick till den aktuella vårdtagaren.

Enligt anmälan svarade inte personalen på larmet och kan heller inte förklara varför man inte först har gått till den som larmade.

Enligt den anhöriga känner sig vårdtagaren nu otrygg eftersom hon i regel larmar när hon har ramlat eller har besvär med hjärtat.

De åtgärder som har och ska vidtas är samtal med omvårdnadspersonalen om att larm alltid ska besvaras samt om vad uppdraget som omvårdnadspersonal innebär.

Det var i mitten av juli som en anhörig anmälde att personal inom omsorgen inte hade kommit trots att vårdtagaren hade larmat.

Efter ett tag kom någon ur personalen och det råder då delade meningar om varför personalen inte hade kommit då vårdtagaren larmade. Vårdtagaren hade uppfattat det som att personen som kom inte hade svarat på larmet eftersom någon annan skulle hjälpa vårdtagaren just den här morgonen, medan personalen menar att de hade gått till en annan boende först innan de gick till den aktuella vårdtagaren.

Enligt anmälan svarade inte personalen på larmet och kan heller inte förklara varför man inte först har gått till den som larmade.

Enligt den anhöriga känner sig vårdtagaren nu otrygg eftersom hon i regel larmar när hon har ramlat eller har besvär med hjärtat.

De åtgärder som har och ska vidtas är samtal med omvårdnadspersonalen om att larm alltid ska besvaras samt om vad uppdraget som omvårdnadspersonal innebär.