12 aug 2014 08:00

23 jan 2015 15:48

Christina passerade nålsögat

Det är tufft att bli dietist. Förra året kom bara nio procent av de behöriga in på utbildningarna.
– Det ligger i tiden, många är intresserade av mat, säger dietisten Christina Karlsson.

På måndagen skrev SLA om söktrycket på olika utbildningar inom vården.

Under höstterminen 2013 antogs 48 av 532 behöriga förstahandssökande till de olika dietistutbildningarna i Göteborg, Uppsala och Umeå. Det gick 11,1 sökande per varje antagen student vilket innebar att nio procent antogs. På läkarlinjen handlade det om 17 procent och 39 procent av de behöriga som sökte sjuksköterskeprogrammet antogs.

Christina Karlsson, dietist vid barnmedicin på Skaraborgs sjukhus i Skövde, utbildade sig i Göteborg och fick sin legitimation 2007. Även då var det svårt att komma in.

– Det är få utbildningsplatser, men många är intresserade av mat och hur det påverkar hälsan. Jag märkte på anhöriga som åldrades, och som inte fick i sig ordentligt med mat, hur de påverkades och ville veta mer, säger Christina.

Under de tre åren fick hon bland annat plugga näringslära, fysiologi, biokemi, psykologi, livsmedelsvetenskap och sjukdomslära vilket kombinerades med praktik. I flera av ämnena läser studenterna betydligt mer poäng än läkarna gör.

– Jag blev positivt överraskad över hur djupt i kunskapsnivå kurserna gick.

Christina skulle gärna se att fler fick möjlighet att utbilda sig till dietist.

– Det skulle behövas fler tjänster på alla områden. Inte minst för att arbeta mer förebyggande. Vi som jobbar på sjukhus möter patienterna, som blir remitterade till oss, när de redan har en allergi eller sjukdom.

Specialiserade

När Christina började på Skas handlade det om kirurgiavdelningen, där hon jobbade med överviktskirurgi. Numera återfinns hon på barnmedicin och ställs inför andra patientgrupper. Det handlar mycket om patienter som har diabetes, olika allergier samt mag-tarmsjukdomar, men även om barn och ungdomar med viktproblem. Dietisterna på Skas är bundna till de olika klinikerna.

– Vi blir specialiserade på ställena där vi jobbar; det är bra för patienterna och vi har lättare att vara uppdaterade.

Hon betonar att dietisterna jobbar i team med övrig personal på avdelningen, mottagningen och dagvården.

– Nutritionsbehandlingen är en del av den medicinska behandlingen. Vi bidrar med vår syn och kunskap.

På måndagen skrev SLA om söktrycket på olika utbildningar inom vården.

Under höstterminen 2013 antogs 48 av 532 behöriga förstahandssökande till de olika dietistutbildningarna i Göteborg, Uppsala och Umeå. Det gick 11,1 sökande per varje antagen student vilket innebar att nio procent antogs. På läkarlinjen handlade det om 17 procent och 39 procent av de behöriga som sökte sjuksköterskeprogrammet antogs.

Christina Karlsson, dietist vid barnmedicin på Skaraborgs sjukhus i Skövde, utbildade sig i Göteborg och fick sin legitimation 2007. Även då var det svårt att komma in.

– Det är få utbildningsplatser, men många är intresserade av mat och hur det påverkar hälsan. Jag märkte på anhöriga som åldrades, och som inte fick i sig ordentligt med mat, hur de påverkades och ville veta mer, säger Christina.

Under de tre åren fick hon bland annat plugga näringslära, fysiologi, biokemi, psykologi, livsmedelsvetenskap och sjukdomslära vilket kombinerades med praktik. I flera av ämnena läser studenterna betydligt mer poäng än läkarna gör.

– Jag blev positivt överraskad över hur djupt i kunskapsnivå kurserna gick.

Christina skulle gärna se att fler fick möjlighet att utbilda sig till dietist.

– Det skulle behövas fler tjänster på alla områden. Inte minst för att arbeta mer förebyggande. Vi som jobbar på sjukhus möter patienterna, som blir remitterade till oss, när de redan har en allergi eller sjukdom.

Specialiserade

När Christina började på Skas handlade det om kirurgiavdelningen, där hon jobbade med överviktskirurgi. Numera återfinns hon på barnmedicin och ställs inför andra patientgrupper. Det handlar mycket om patienter som har diabetes, olika allergier samt mag-tarmsjukdomar, men även om barn och ungdomar med viktproblem. Dietisterna på Skas är bundna till de olika klinikerna.

– Vi blir specialiserade på ställena där vi jobbar; det är bra för patienterna och vi har lättare att vara uppdaterade.

Hon betonar att dietisterna jobbar i team med övrig personal på avdelningen, mottagningen och dagvården.

– Nutritionsbehandlingen är en del av den medicinska behandlingen. Vi bidrar med vår syn och kunskap.

  • Alf Ehn