12 aug 2014 12:01

23 jan 2015 15:48

Skövdeborna engagerade i vattenproblemen

Det otjänliga badvattnet i Boulognersjön engagerar. Stadsträdgårdsmästare Marie Larsson fått ett stort antal telefonsamtal och mejl.
– Folk har idéer och tips om vad som kan vara orsaken till vattenproblemen, säger hon till SLA.

Det var i måndags som Skövde kommun, efter att ha fått svar på vattenprover tagna i förra veckan, gick ut med informationen att man avråder från bad i Boulognersjön. Resultatet av vattenprovet visade på förhöjda halter av bakterierna E.coli och Intestinala enterokocker och därmed bedöms vattnet som otjänligt.

– Men det var inga enormt höga värden, ett av dem visade exempelvis på 319, gränsen för att vattnet ska bedömas som otjänligt går vid 301, säger stadsträdgårdsmästare Marie Larsson.

Förhöjda värden innebär inte att man automatiskt blir sjuk om man ändå badar.

– För det första är nog det vattnet som provet togs i för en vecka sedan borta – varje sekund kommer tio liter nytt vatten och det innebär att sjön i princip byter vatten var sjätte dag. För det andra är det inte så att alla som badar i otjänligt vatten blir sjuka, men smittorisken ökar.

Nya prover

Under tisdagsmorgonen togs nya prover av det laboratorium som sköter alla provtagningarna – provet tas efter noga uträknade avstånd och djup. Nu dröjer det en vecka innan man får svar.

– Tyvärr finns inga snabbsvar, det är bara att vänta.

Det är tydligt att Skövdeborna har blivit engagerade i sin nya badsjö. Redan på tisdagsförmiddagen hade Marie Larsson fått ett 20-tal telefonsamtal och tiotalet mejl.

– Det roliga är att alla som hör av sig har tips och idéer om vad vattenproblemen beror på och alla är väldigt måna om att vattnet blir bra igen.

Vattenprovet som gav det trista resultatet togs förra tisdagen, en dag då ett kraftigt regnoväder drog fram över Skövde. Och det är just det som kommunen tror är orsaken till de höga bakterievärdena.

– Vi har givetvis sett över andra alternativ, men det är ändå den mest troliga orsaken. När det regnar kraftigt förs jord från slänterna mot Ekedal med ner i badvattnet. Slänterna är gödslade och även matjorden är uppblandad med gödsel. Bakterierna finns ju naturligt i jorden och gödslet.

Det var i måndags som Skövde kommun, efter att ha fått svar på vattenprover tagna i förra veckan, gick ut med informationen att man avråder från bad i Boulognersjön. Resultatet av vattenprovet visade på förhöjda halter av bakterierna E.coli och Intestinala enterokocker och därmed bedöms vattnet som otjänligt.

– Men det var inga enormt höga värden, ett av dem visade exempelvis på 319, gränsen för att vattnet ska bedömas som otjänligt går vid 301, säger stadsträdgårdsmästare Marie Larsson.

Förhöjda värden innebär inte att man automatiskt blir sjuk om man ändå badar.

– För det första är nog det vattnet som provet togs i för en vecka sedan borta – varje sekund kommer tio liter nytt vatten och det innebär att sjön i princip byter vatten var sjätte dag. För det andra är det inte så att alla som badar i otjänligt vatten blir sjuka, men smittorisken ökar.

Nya prover

Under tisdagsmorgonen togs nya prover av det laboratorium som sköter alla provtagningarna – provet tas efter noga uträknade avstånd och djup. Nu dröjer det en vecka innan man får svar.

– Tyvärr finns inga snabbsvar, det är bara att vänta.

Det är tydligt att Skövdeborna har blivit engagerade i sin nya badsjö. Redan på tisdagsförmiddagen hade Marie Larsson fått ett 20-tal telefonsamtal och tiotalet mejl.

– Det roliga är att alla som hör av sig har tips och idéer om vad vattenproblemen beror på och alla är väldigt måna om att vattnet blir bra igen.

Vattenprovet som gav det trista resultatet togs förra tisdagen, en dag då ett kraftigt regnoväder drog fram över Skövde. Och det är just det som kommunen tror är orsaken till de höga bakterievärdena.

– Vi har givetvis sett över andra alternativ, men det är ändå den mest troliga orsaken. När det regnar kraftigt förs jord från slänterna mot Ekedal med ner i badvattnet. Slänterna är gödslade och även matjorden är uppblandad med gödsel. Bakterierna finns ju naturligt i jorden och gödslet.