13 aug 2014 06:00

23 jan 2015 15:29

Jämställt inom toppolitiken – men inte här

De flesta kommuner som SLA bevakar har en god representation av kvinnor i kommunstyrelsen. Däremot finns det två som inte ens når upp till 40 procent.
– Vår ambition har varit att ha fler kvinnor men det har inte gått, säger en av toppolitikerna.

Kommunstyrelsen är kommunens viktigaste organ. Här fattas beslut på högsta politiska nivå som rör ämnen som skola, vård, omsorg, avfallshantering och avlopp. En granskning som SVT har gjort visar att kommunerna i SLA:s område har en förhållandevis god representation av kvinnor i kommunstyrelsen. Men det finns rötägg.

Över 40 procent

För att i praktiken räknas som jämställd krävs mellan 40 till 60 procent kvinnor i kommunstyrelsen. Skövde kommun är mest jämställd jämfört med Falköping, Hjo, Tibro och Karlsborg. Här är 54 procent i kommunstyrelsen kvinnor. Eva Fager, kompetensutvecklare och ansvarig för jämställdhetsfrågor på Skövde kommun, poängterar vikten av en jämställd kommunstyrelse.

– Det är mycket viktigt, det visar på att båda könen räknas som kapabla och nå de posterna. I kommunstyrelsen som sysslar med välfärdsfrågor så ger en jämställd könsfördelning signalen att jobbet är möjligt för alla.

Hon utvecklar resonemanget och säger att olika erfarenheter leder till fler ingångar i politiken och även en ökad kreativitet. Däremot medger hon att kommunstyrelsens ledningsgrupp, med bland annat de nya sektorscheferna, är långt ifrån jämställd - något Skövde har fått kritik för.

”Har inte gått”

I Karlsborgs kommun är 36 procent av politikerna i kommunstyrelsen kvinnor, 4 procent under vad som räknas som jämställt. Kjell Sjölund (C), kommunstyrelsens ordförande, säger att politiken i Karlsborg inte har så många kvinnor som man skulle önska. Han understryker att sammansättningen i kommunstyrelsen formas efter processer som har skett i partierna före valet.

– Vår ambition och strävan har varit att få med fler kvinnor men det har inte gått, säger Kjell Sjölund.

Det är svårare att engagera kvinnor i politiken än män, förklara Sjölund. Det kan bero på tidsbrist med omhändertagandet av barn och att behöva sköta hemmet, bland annat.

– Jag tror på en god representation av bägge könen. Kvinnor kan se annorlunda på saker och ting och lyfter mjukare frågor.

Tibro halkar efter

I Tibro kommun ligger representationen av kvinnor också på 36 procent i kommunstyrelsen - en bit kvar till vad som är målet.

– Det är tydlig sagt att vi ska uppnå 50 procent, säger Claes Jägevall (FP), kommunstyrelsens ordförande i Tibro, som hoppas på att jämställdheten blir bättre bland ledamöterna efter valet i september.

– Jag är inte för kvotering, det här kan man lösa inom valberedningen, säger Claes Jägevall.

Kommunstyrelsen är kommunens viktigaste organ. Här fattas beslut på högsta politiska nivå som rör ämnen som skola, vård, omsorg, avfallshantering och avlopp. En granskning som SVT har gjort visar att kommunerna i SLA:s område har en förhållandevis god representation av kvinnor i kommunstyrelsen. Men det finns rötägg.

Över 40 procent

För att i praktiken räknas som jämställd krävs mellan 40 till 60 procent kvinnor i kommunstyrelsen. Skövde kommun är mest jämställd jämfört med Falköping, Hjo, Tibro och Karlsborg. Här är 54 procent i kommunstyrelsen kvinnor. Eva Fager, kompetensutvecklare och ansvarig för jämställdhetsfrågor på Skövde kommun, poängterar vikten av en jämställd kommunstyrelse.

– Det är mycket viktigt, det visar på att båda könen räknas som kapabla och nå de posterna. I kommunstyrelsen som sysslar med välfärdsfrågor så ger en jämställd könsfördelning signalen att jobbet är möjligt för alla.

Hon utvecklar resonemanget och säger att olika erfarenheter leder till fler ingångar i politiken och även en ökad kreativitet. Däremot medger hon att kommunstyrelsens ledningsgrupp, med bland annat de nya sektorscheferna, är långt ifrån jämställd - något Skövde har fått kritik för.

”Har inte gått”

I Karlsborgs kommun är 36 procent av politikerna i kommunstyrelsen kvinnor, 4 procent under vad som räknas som jämställt. Kjell Sjölund (C), kommunstyrelsens ordförande, säger att politiken i Karlsborg inte har så många kvinnor som man skulle önska. Han understryker att sammansättningen i kommunstyrelsen formas efter processer som har skett i partierna före valet.

– Vår ambition och strävan har varit att få med fler kvinnor men det har inte gått, säger Kjell Sjölund.

Det är svårare att engagera kvinnor i politiken än män, förklara Sjölund. Det kan bero på tidsbrist med omhändertagandet av barn och att behöva sköta hemmet, bland annat.

– Jag tror på en god representation av bägge könen. Kvinnor kan se annorlunda på saker och ting och lyfter mjukare frågor.

Tibro halkar efter

I Tibro kommun ligger representationen av kvinnor också på 36 procent i kommunstyrelsen - en bit kvar till vad som är målet.

– Det är tydlig sagt att vi ska uppnå 50 procent, säger Claes Jägevall (FP), kommunstyrelsens ordförande i Tibro, som hoppas på att jämställdheten blir bättre bland ledamöterna efter valet i september.

– Jag är inte för kvotering, det här kan man lösa inom valberedningen, säger Claes Jägevall.

Så jämn är könsfördelningen

SKÖVDE

KOMMUNSTYRELSEN (KS)

- 7 kvinnor

- 13 kommunstyrelseledamöter totalt

- 54 procent kvinnor i KS

FALKÖPING

KOMMUNSTYRELSEN (KS)

- 6 kvinnor

- 13 kommunstyrelseledamöter totalt

- 46 procent kvinnor i KS

HJO

KOMMUNSTYRELSEN (KS)

- 8 kvinnor

- 15 kommunstyrelseledamöter totalt

- 53 procent kvinnor i KS

TIBRO

KOMMUNSTYRELSEN (KS)

- 4 kvinnor

- 11 kommunstyrelseledamöter totalt

- 36 procent kvinnor i KS

KARLSBORG

KOMMUNSTYRELSEN (KS)

- 4 kvinnor

- 11 kommunstyrelseledamöter totalt

- 36 procent kvinnor i KS

Källa: SVT, Sveriges kommuner och landsting