13 aug 2014 12:26

23 jan 2015 15:48

KD-ledaren på Skövdebesök

Socialminister Göran Hägglund (KD) vill göra Skaraborgs sjukhus i Skövde och all annan sjukhusvård till en statlig angelägenhet.

I helgen tog Göran Hägglund upp tråden om att låta staten ta över sjukhusvården och spräcka systemet med landstingsstyrd vård.

På onsdagen besökte han Skas i Skövde och utspelet blev naturligtvis ett diskussionsämne. Hägglund konstaterade att systemet som styrt sjukhusvården sedan 1863 behöver bytas.

– Det finns för stora variationer, inte minst på tillgänglighet och kvalitet, mellan de olika landstingen. Dessutom har vården gått till något kapitalslukande som kräver hög kompetens och specialisering.

Är det ett underbetyg till den landstingsstyrda sjukhusvården?

– Nej, men det blir allt svårare ett enskilt landsting att leva upp till hela den bredd som krävs. Om vi skulle bygga upp vårt vårdsystem i dag, skulle vi knappast använda en modell där 21 olika landsting ska driva den.

Hur blir det med primärvården?

– I Norge finns den på kommunal nivå, och här skulle kanske kommunalförbund sköta den om de enskilda kommunerna är för små.

Heidi Stensmyren, ordförande för Sverige Läkarförbund, sa att förbundet länge drivit frågan:

– Vi ser ett stort behov av samordning och att patienter får tillgång till liknande vård.

Lars Olén, ordförande vid Skaraborgs läkarförening, var lite försiktigare:

– Vi har framför att det vore önskvärt, men inte tagit ställning i frågan. Det finns klara fördelar men även nackdelar. Medborgarperspektivet, med den lokala politiska förankringen, är en men frågan är hur mycket det är värt.

Hur skulle det blir för Skas?

– I det korta perspektivet förändras inte mycket, men på sikt förändras all sjukvård.

S-nej

Alex Bergström, S-märkt regionråd i Västra Götaland, säger nej till ett förstatligande.

– Det är ett underkännande av regionbildningen och flyttas beslutsfattandet till Stockholm försvinner den viktiga kunskapen som de lokala politikerna har. Målstyrning från Stockholm blir inte bra, säger Bergström.

I helgen tog Göran Hägglund upp tråden om att låta staten ta över sjukhusvården och spräcka systemet med landstingsstyrd vård.

På onsdagen besökte han Skas i Skövde och utspelet blev naturligtvis ett diskussionsämne. Hägglund konstaterade att systemet som styrt sjukhusvården sedan 1863 behöver bytas.

– Det finns för stora variationer, inte minst på tillgänglighet och kvalitet, mellan de olika landstingen. Dessutom har vården gått till något kapitalslukande som kräver hög kompetens och specialisering.

Är det ett underbetyg till den landstingsstyrda sjukhusvården?

– Nej, men det blir allt svårare ett enskilt landsting att leva upp till hela den bredd som krävs. Om vi skulle bygga upp vårt vårdsystem i dag, skulle vi knappast använda en modell där 21 olika landsting ska driva den.

Hur blir det med primärvården?

– I Norge finns den på kommunal nivå, och här skulle kanske kommunalförbund sköta den om de enskilda kommunerna är för små.

Heidi Stensmyren, ordförande för Sverige Läkarförbund, sa att förbundet länge drivit frågan:

– Vi ser ett stort behov av samordning och att patienter får tillgång till liknande vård.

Lars Olén, ordförande vid Skaraborgs läkarförening, var lite försiktigare:

– Vi har framför att det vore önskvärt, men inte tagit ställning i frågan. Det finns klara fördelar men även nackdelar. Medborgarperspektivet, med den lokala politiska förankringen, är en men frågan är hur mycket det är värt.

Hur skulle det blir för Skas?

– I det korta perspektivet förändras inte mycket, men på sikt förändras all sjukvård.

S-nej

Alex Bergström, S-märkt regionråd i Västra Götaland, säger nej till ett förstatligande.

– Det är ett underkännande av regionbildningen och flyttas beslutsfattandet till Stockholm försvinner den viktiga kunskapen som de lokala politikerna har. Målstyrning från Stockholm blir inte bra, säger Bergström.

  • Alf Ehn