13 aug 2014 20:00

23 jan 2015 15:29

Kvinna föll i sista gallringen

Det fanns en kvinna bland slutkandidaterna till jobbet som ny sektorschef i Skövde kommun. Hon föll bort i sista gallringen.

Där valde kommunen att anställa Rogher Selmosson som chef för nya sektorn för samhällsutveckling och medborgare.

– Jag känner Rogher sedan tidigare och vi har jobbat i hop inom kommunalförbundet. Efter tester, referenstagning och intervjuer var han den bäste kandidaten, säger kommundirektören Tomas Fellbrandt.

Kritiska röster – bland annat Folkpartiets Ulla-Britt Hagström – har pekat på jämlikhetsbristen i att kommunens yttersta toppskikt av tjänstemän kommer att bestå av fem män och en kvinna.

– Det finns en strävan i våra policys och våra dokument att vara så jämställda som möjligt. Den ledningsgrupp som jag kommer att forma i den nya organisationen kommer ha fler chefer än bara sektorscheferna. Därmed kommer det också komma in fler kvinnor, säger Fellbrandt.

En rekryteringskonsult tog fram tre slutkandidater till kommunen, två män och en kvinna. En tjänstemännagrupp, en politisk grupp och en facklig grupp gjorde intervjuer med kandidaterna. Enligt Fellbrandt fanns det samsyn kring valet av Selmosson.

Kommunstyrelsens ordförande, Katarina Jonsson (M), anser att bästa kandidaten anställts, men håller med om att fördelningen bland toppcheferna är skev.

– Det är inte den bästa balansen, men vi hade ingen styrningen i kravprofilen där vi särskilt öppnade för kvinnor, säger Katarina Jonsson.

Där valde kommunen att anställa Rogher Selmosson som chef för nya sektorn för samhällsutveckling och medborgare.

– Jag känner Rogher sedan tidigare och vi har jobbat i hop inom kommunalförbundet. Efter tester, referenstagning och intervjuer var han den bäste kandidaten, säger kommundirektören Tomas Fellbrandt.

Kritiska röster – bland annat Folkpartiets Ulla-Britt Hagström – har pekat på jämlikhetsbristen i att kommunens yttersta toppskikt av tjänstemän kommer att bestå av fem män och en kvinna.

– Det finns en strävan i våra policys och våra dokument att vara så jämställda som möjligt. Den ledningsgrupp som jag kommer att forma i den nya organisationen kommer ha fler chefer än bara sektorscheferna. Därmed kommer det också komma in fler kvinnor, säger Fellbrandt.

En rekryteringskonsult tog fram tre slutkandidater till kommunen, två män och en kvinna. En tjänstemännagrupp, en politisk grupp och en facklig grupp gjorde intervjuer med kandidaterna. Enligt Fellbrandt fanns det samsyn kring valet av Selmosson.

Kommunstyrelsens ordförande, Katarina Jonsson (M), anser att bästa kandidaten anställts, men håller med om att fördelningen bland toppcheferna är skev.

– Det är inte den bästa balansen, men vi hade ingen styrningen i kravprofilen där vi särskilt öppnade för kvinnor, säger Katarina Jonsson.