14 aug 2014 08:00

07 jan 2015 09:58

Befolkningsökning på 15 personer

Befolkningen i Sverige har ökat markant de första sex månaderna på 2014. Det är den största ökningen på många år, enligt SCB.
Skövde har dock bara ökat med 15 personer.

Sveriges befolkning har ökat stadigt under de första sex månaderna på 2014. Folkmängden uppgick vid halvårsskiftet till 9 694 194 personer, en ökning på 49 330 personer, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Ökningen beskrivs som den största på många år.

Fler flyttar ut än in

I Skövde har befolkningen endast ökat med 15 personer från 1 januari till 30 juni 2014. Det beror mycket på den stora utflyttningen som skett ifrån kommunen. Statistiken visar att 1 248 personer har flyttat in till Skövde kommun, medan 1 309 personer har flyttat ut. Av de som har flyttat in har 213 personer kommit ifrån utlandet.

I dag bor 52 874 personer i Skövde. Under de första sex månaderna på året föddes 308 personer i Skövde medan 240 personer dog.

Flest från Syrien

Den stora ökningen i riket beror framför allt på, enligt SCB, större invandring än utvandring och ett födelseöverskott. Oroligheterna i Syrien har medfört en stor invandring och är en förklaring till den stora folkökningen. De syriska medborgarna var den enskilt största gruppen invandrare.

Befolkningen ökade i 239 av Sveriges 290 kommuner medan den minskade i övriga 51 kommuner. Ydre kommun var den kommun som hade högst procentuell ökning i landet. Där ökade befolkningen med 1,9 procent. Antalsmässig motsvarar det 67 personer.

Många kommuner i norra delarna av Sverige har fått se en befolkningsminskning, medan de stora områdena som Stockholm, Göteborg och Malmö fortsätter att öka kraftigt.

Sveriges befolkning har ökat stadigt under de första sex månaderna på 2014. Folkmängden uppgick vid halvårsskiftet till 9 694 194 personer, en ökning på 49 330 personer, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Ökningen beskrivs som den största på många år.

Fler flyttar ut än in

I Skövde har befolkningen endast ökat med 15 personer från 1 januari till 30 juni 2014. Det beror mycket på den stora utflyttningen som skett ifrån kommunen. Statistiken visar att 1 248 personer har flyttat in till Skövde kommun, medan 1 309 personer har flyttat ut. Av de som har flyttat in har 213 personer kommit ifrån utlandet.

I dag bor 52 874 personer i Skövde. Under de första sex månaderna på året föddes 308 personer i Skövde medan 240 personer dog.

Flest från Syrien

Den stora ökningen i riket beror framför allt på, enligt SCB, större invandring än utvandring och ett födelseöverskott. Oroligheterna i Syrien har medfört en stor invandring och är en förklaring till den stora folkökningen. De syriska medborgarna var den enskilt största gruppen invandrare.

Befolkningen ökade i 239 av Sveriges 290 kommuner medan den minskade i övriga 51 kommuner. Ydre kommun var den kommun som hade högst procentuell ökning i landet. Där ökade befolkningen med 1,9 procent. Antalsmässig motsvarar det 67 personer.

Många kommuner i norra delarna av Sverige har fått se en befolkningsminskning, medan de stora områdena som Stockholm, Göteborg och Malmö fortsätter att öka kraftigt.

Skövdes befolkning i siffror

52 874 personer bor i Skövde.

308 personer föddes i Skövde under första de första sex månaderna på 2014.

1 248 personer har flyttat in till Skövde, varav 213 kommer från utlandet.

Men desto fler har flyttat ut, nämligen 1 309 personer.

Under det första halvåret på 2014 flyttade 73 personer från Skövde kommun till ett annat land än Sverige.

Källa: SCB