14 aug 2014 08:00

07 jan 2015 10:17

Kommunen kräver inte kulturtillgänglighet

Skövde kommun ställer inte krav på tillgänglighet när pengar beviljas till kulturverksamhet. Det visar en stor undersökning som gjorts där 159 av landets kommuner granskats.

När bidrag delas ut till kulturverksamhet i Skövde kommun ställs inga krav på att verksamheten ska vara tillgänglig för alla. Personer med funktionsnedsättning har därför inte samma möjlighet att ta del av pengarna som andra personer.

Jan-Åke Bengtsson, ordförande i referensgruppen till rådet för funktionshinderfrågor i Skövde kommun, menar att detta är ett krav som kommunen borde införa.

– Det är självklart ett krav man behöver ställa, det tycker vi i funktionsrörelsen, säger han.

Ingen strategi

Bengtsson påtalar att tillgänglighet i kulturverksamhet handlar om fler saker än till exempel anpassade toaletter, sittplatser och trösklar. En annan fråga som Skövde kommun inte lever upp till enligt undersökningen, som heter Tillgänglighetsbarometern 2014 där Skövde rankas på en 44:e plats av 159 granskade kommuner, är att ha en strategi för att anställa personer med funktionsnedsättning.

– Vi har påtalat att man ska ha med de här frågorna hela tiden, säger Jan-Åke Bengtsson.

– Det handlar om att alla ska bli delaktiga och få chansen att vara med, annars blir det lätt att man glömmer bort den gruppen. Men jag vet att man jobbar med detta på kommunen, säger han.

När bidrag delas ut till kulturverksamhet i Skövde kommun ställs inga krav på att verksamheten ska vara tillgänglig för alla. Personer med funktionsnedsättning har därför inte samma möjlighet att ta del av pengarna som andra personer.

Jan-Åke Bengtsson, ordförande i referensgruppen till rådet för funktionshinderfrågor i Skövde kommun, menar att detta är ett krav som kommunen borde införa.

– Det är självklart ett krav man behöver ställa, det tycker vi i funktionsrörelsen, säger han.

Ingen strategi

Bengtsson påtalar att tillgänglighet i kulturverksamhet handlar om fler saker än till exempel anpassade toaletter, sittplatser och trösklar. En annan fråga som Skövde kommun inte lever upp till enligt undersökningen, som heter Tillgänglighetsbarometern 2014 där Skövde rankas på en 44:e plats av 159 granskade kommuner, är att ha en strategi för att anställa personer med funktionsnedsättning.

– Vi har påtalat att man ska ha med de här frågorna hela tiden, säger Jan-Åke Bengtsson.

– Det handlar om att alla ska bli delaktiga och få chansen att vara med, annars blir det lätt att man glömmer bort den gruppen. Men jag vet att man jobbar med detta på kommunen, säger han.