14 aug 2014 20:00

07 jan 2015 10:17

Stora livsmedelshygieniska brister på restaurang

En restaurang i centrala Skövde uppvisar stora brister i livsmedelshanteringen. Vid andra kontrollen hade bristerna fortfarande inte åtgärdats.
Restaurangen har fått föreläggande med vite.

Första besöket på restaurangen gjordes den 22 juli. Inspektören från Miljösamverkan östra Skaraborg konstaterade att det fanns stora brister i rengöringen och att livsmedel riskerade att kontamineras.

Vid det andra uppföljande besöket den 11 augusti var bristerna inom rengöring, temperaturer, säker hantering och personlig hygien inte åtgärdade.

Inspektören noterade bland annat att känsliga livsmedel stod framme i rumstemperatur, exempelvis räkor, kokta och hackade ägg samt spritspåsar. Spritspåsarna med såser och röror var inte märkta med datum för tillverkning och personalen visste inte när de var tillverkade eller hur länge de legat framme i rumstemperatur tidigare dagar.

Kontrollen skedde strax efter öppnandet men trots det bar personalen inte rena arbetskläder. Bland annat hyllor och handtag var inte rena vilket de borde ha varit tidigt på dagen om rutinerna hade fungerat.

Personalen tvättade inte händerna mellan olika arbetsmoment och de använde en smutsig handduk till att torka av händer, arbetsytor och redskap. Arbetsbänkar rengjordes med en smutsig svamp från slasken, sedan papper och sist den smutsiga handduken.

Möbleringen i köket gör det dessutom omöjligt att rengöra alla ytor.

Inspektören såg också att tänger som används till att lägga upp mat förvarades i en skål med vatten som inte var rent. En allergen risk finns då samma redskap används till både kött, fisk och ägg.

Restaurangen måste nu åtgärda bristerna, som delas upp i tre punkter, senast en vecka efter att de fått beslutet. Föreläggandet är förenat med ett vite på 10 000 kronor för varje punkt. Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas. Anledningen till det är att miljönämnden anser att de livsmedelshygieniska bristerna är stora.

Första besöket på restaurangen gjordes den 22 juli. Inspektören från Miljösamverkan östra Skaraborg konstaterade att det fanns stora brister i rengöringen och att livsmedel riskerade att kontamineras.

Vid det andra uppföljande besöket den 11 augusti var bristerna inom rengöring, temperaturer, säker hantering och personlig hygien inte åtgärdade.

Inspektören noterade bland annat att känsliga livsmedel stod framme i rumstemperatur, exempelvis räkor, kokta och hackade ägg samt spritspåsar. Spritspåsarna med såser och röror var inte märkta med datum för tillverkning och personalen visste inte när de var tillverkade eller hur länge de legat framme i rumstemperatur tidigare dagar.

Kontrollen skedde strax efter öppnandet men trots det bar personalen inte rena arbetskläder. Bland annat hyllor och handtag var inte rena vilket de borde ha varit tidigt på dagen om rutinerna hade fungerat.

Personalen tvättade inte händerna mellan olika arbetsmoment och de använde en smutsig handduk till att torka av händer, arbetsytor och redskap. Arbetsbänkar rengjordes med en smutsig svamp från slasken, sedan papper och sist den smutsiga handduken.

Möbleringen i köket gör det dessutom omöjligt att rengöra alla ytor.

Inspektören såg också att tänger som används till att lägga upp mat förvarades i en skål med vatten som inte var rent. En allergen risk finns då samma redskap används till både kött, fisk och ägg.

Restaurangen måste nu åtgärda bristerna, som delas upp i tre punkter, senast en vecka efter att de fått beslutet. Föreläggandet är förenat med ett vite på 10 000 kronor för varje punkt. Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas. Anledningen till det är att miljönämnden anser att de livsmedelshygieniska bristerna är stora.