14 aug 2014 06:00

23 jan 2015 15:48

Hett eftertraktat för unga i Skövde

Kommunen vill att Skövdebostäder bygger bostäder i södra Ekedalsområdet. Det handlar om hett eftertraktade och billigare lägenheter för unga. Skövdebostäder ska lämna besked inom kort. Men det finns frågetecken.

Skövdebostäders vd Dan Sandén säger till SLA att bolaget ska lämna svar till kommunen inom kort.

– Det betyder att det kommer besked ganska snabbt, inom några veckor.

Men bolaget har fortfarande många frågetecken kring den tänka byggnationen och har ännu inte alla svar.

– Frågan är om det finns någon helhetstanke för området, gällande upplåtelseformer, målgrupper, parkeringar. Man måste se helheten för att olika byggprojekt inte ska krocka med varandra och kanske rikta sig till samma målgrupper.

Viktigt byggprojekt

Det som möjligen ändå talar för att Skövdebostäder kommer att tacka ja är att de 144 hyreslägenheterna (fördelade på tre fyrvåningshus) som det handlar om är boende som riktar sig till ungdomar, soldater och studenter.

– Det är mycket efterfrågade lägenheter i Skövde. Vi som kommunalt bostadsbolag både vill och ska medverka till och ta ansvar för att det finns den typen av billigare boende.

Dan Sandén vill ändå inte avslöja åt vilket håll det lutar men säger att man hellre hade sett att kommunen gått vidare med det helhetsförslag som Skövdebostäder lämnade in till kommunen tillsammans med Peab, Riksbyggen och Skeppsviken.

– Det är visserligen ett passerat kapitel, men det förslaget var riktigt bra och genomtänkt.

Inget runt hus

Allt började med kommunens markanvisningstävling. Kommunen ville se en möjlig utveckling av Ekedalsområdet och två förslag kom in, kommunen ratade båda.

– Vårt förslag omfattade 334 lägenheter och innehöll olika utformningar, upplåtelseformer och koncept.

Skövdebostäder skulle stå för den större delen – de ovan nämnda 144 lägenheterna och ett mycket spektakulärt runt 16-våningshus med 72 lägenheter.

Men kommunen sade nej. Istället kom man med ett erbjudande om att endast en del av det gemensamma förslaget – delar av Skövdebostäders – kunde genomföras.

– Det tackade vi nej till. Varför skulle just vi få frågan när vi var fyra som låg bakom det första förslaget?

Men därefter har kommunen alltså återkommit med en förfrågan till Skövdebostäder. Nu återstår det att se bolagets inställning.

Skövdebostäders vd Dan Sandén säger till SLA att bolaget ska lämna svar till kommunen inom kort.

– Det betyder att det kommer besked ganska snabbt, inom några veckor.

Men bolaget har fortfarande många frågetecken kring den tänka byggnationen och har ännu inte alla svar.

– Frågan är om det finns någon helhetstanke för området, gällande upplåtelseformer, målgrupper, parkeringar. Man måste se helheten för att olika byggprojekt inte ska krocka med varandra och kanske rikta sig till samma målgrupper.

Viktigt byggprojekt

Det som möjligen ändå talar för att Skövdebostäder kommer att tacka ja är att de 144 hyreslägenheterna (fördelade på tre fyrvåningshus) som det handlar om är boende som riktar sig till ungdomar, soldater och studenter.

– Det är mycket efterfrågade lägenheter i Skövde. Vi som kommunalt bostadsbolag både vill och ska medverka till och ta ansvar för att det finns den typen av billigare boende.

Dan Sandén vill ändå inte avslöja åt vilket håll det lutar men säger att man hellre hade sett att kommunen gått vidare med det helhetsförslag som Skövdebostäder lämnade in till kommunen tillsammans med Peab, Riksbyggen och Skeppsviken.

– Det är visserligen ett passerat kapitel, men det förslaget var riktigt bra och genomtänkt.

Inget runt hus

Allt började med kommunens markanvisningstävling. Kommunen ville se en möjlig utveckling av Ekedalsområdet och två förslag kom in, kommunen ratade båda.

– Vårt förslag omfattade 334 lägenheter och innehöll olika utformningar, upplåtelseformer och koncept.

Skövdebostäder skulle stå för den större delen – de ovan nämnda 144 lägenheterna och ett mycket spektakulärt runt 16-våningshus med 72 lägenheter.

Men kommunen sade nej. Istället kom man med ett erbjudande om att endast en del av det gemensamma förslaget – delar av Skövdebostäders – kunde genomföras.

– Det tackade vi nej till. Varför skulle just vi få frågan när vi var fyra som låg bakom det första förslaget?

Men därefter har kommunen alltså återkommit med en förfrågan till Skövdebostäder. Nu återstår det att se bolagets inställning.