14 aug 2014 16:09

23 jan 2015 15:48

S-löfte om miljardsatsning på fler utbildningsplatser

Socialdemokraterna vill satsa 2,3 miljarder kronor på 22 500 nya utbildningsplatser.
– Det kan ge 400 nya platser till Högskolan i Skövde, säger riksdagsledamoten Monica Green.

En månad före valet ger S ett vallöfte om ytterligare 17 500 platser på universitet och högskolor samt 5 000 platser på yrkeshögskolan.

För Skaraborgs del skulle det handla om, under förutsättning att den vanliga fördelningsmodellen används, 400 nya högskoleplatser i Skövde, som i dag har totalt cirka 9 000 studenter, samt 200 platser på yrkeshögskolorna.

– De kommer att fördelas ut under mandatperioden, men vi räknar med att ha med en fjärdedel av satsningen i nästa budget. Vilka program som utökas i Skövde återkommer vi till, säger Monica Green.

Färre får läsa

Socialdemokraterna menar att färre får chansen att fortsätta läsa vidare och har tagit fram statistik från Universitetskanslerämbetet. Den visar att det 2010 fanns 310 694 utbildningsplatser men att prognosen för 2017 visar att det då kommer att finns 281 382 platser. Under tiden 2010-214 försvann sju procent av utbildningsplatserna, antalet 19-25-åringar ökade med fem procent och antalet förstahandssökande till utbildningarna ökade med 15 procent.

Kalaset beräknas kosta 2,3 miljarder. Green säger att S följer regeringens inkomstprognoser.

– Men vi säger nej till fortsatta skattesänkningar och finansierar högskolesatsningen med det.

Är det förankrat hos Miljöpartiet och Vänsterpartiet?

– Vi kör en egen politik, men vi vet att de andra inte har något emot det här.

Dessutom vill S satsa en miljard under mandatperioden på att höja kvaliteten. Bland annat ska antalet lärarlösa lektioner minska, fler handledare engageras, satsningen på lärarna fortsätta och uppföljningarna bli bättre och effektivare.

En månad före valet ger S ett vallöfte om ytterligare 17 500 platser på universitet och högskolor samt 5 000 platser på yrkeshögskolan.

För Skaraborgs del skulle det handla om, under förutsättning att den vanliga fördelningsmodellen används, 400 nya högskoleplatser i Skövde, som i dag har totalt cirka 9 000 studenter, samt 200 platser på yrkeshögskolorna.

– De kommer att fördelas ut under mandatperioden, men vi räknar med att ha med en fjärdedel av satsningen i nästa budget. Vilka program som utökas i Skövde återkommer vi till, säger Monica Green.

Färre får läsa

Socialdemokraterna menar att färre får chansen att fortsätta läsa vidare och har tagit fram statistik från Universitetskanslerämbetet. Den visar att det 2010 fanns 310 694 utbildningsplatser men att prognosen för 2017 visar att det då kommer att finns 281 382 platser. Under tiden 2010-214 försvann sju procent av utbildningsplatserna, antalet 19-25-åringar ökade med fem procent och antalet förstahandssökande till utbildningarna ökade med 15 procent.

Kalaset beräknas kosta 2,3 miljarder. Green säger att S följer regeringens inkomstprognoser.

– Men vi säger nej till fortsatta skattesänkningar och finansierar högskolesatsningen med det.

Är det förankrat hos Miljöpartiet och Vänsterpartiet?

– Vi kör en egen politik, men vi vet att de andra inte har något emot det här.

Dessutom vill S satsa en miljard under mandatperioden på att höja kvaliteten. Bland annat ska antalet lärarlösa lektioner minska, fler handledare engageras, satsningen på lärarna fortsätta och uppföljningarna bli bättre och effektivare.

  • Alf Ehn