15 aug 2014 11:41

07 jan 2015 10:17

Stopp för radhus i Trädgårdsstaden

Är radhus småhus eller flerbostadshus? Skövdebostäder som vill bygga radhus i Trädgårdsstaden anser att det är flerbostadshus, men kommunen har motsatt uppfattning. Bolaget hoppas att kommunen ändrar sig.

Skövdebostäder har länge haft option på mark i kvarteret Parasollen i Trädgårdsstaden. Där vill man bygga 30 radhuslägenheter i två plan. Men i förhandsdiskussioner med kommunen har man fått nej.

Andra radhus godkända

– Kommunen anser att det inte går att bygga radhus enligt detaljplanen, den säger att det ska vara flerbostadshus i det kvarteret. Det anser vi att radhus är eftersom det är fler än två lägenheter i varje radhuslänga, förklarar Dan Sandén, vd Skövdebostäder.

– Det finns bara två formella beteckningar för hus – småhus, med högst två bostäder i varje, och flerbostadshus.

Dessutom ifrågasätter Skövdebostäder varför kommunen har godkänt radhus på en annan tomt i Trädgårdsstaden, där det också ska vara flerbostadshus enligt detaljplanen.

Skövdebostäder har nu skrivit till kommunen och framfört sin ståndpunkt.

– Vi anser vi att det ska göras nödvändiga förändringar så att vi kan köpa marken och bebygga kvarteret med radhus.

Synd på bra projekt

Men så mycket mer än så kan Skövdebostäder inte göra – kommunen äger marken och blir det nej även i byggnadsnämnden har man nått vägs ände.

– Det vore synd. Radhusprojektet är en särskild boendeform av hyrköpsmodell, vilket vi tror tilltalar unga barnfamiljer som kanske inte hunnit få så stabil ekonomi ännu. Det är ju inte alltid så lätt för dem i dag att köpa.

Hyrköpsmodellen innebär att man kan välja om man vill hyra eller köpa radhuset.

– Man kan också börja med att hyra och köpa radhuset senare. Vi tror mycket på den formen.

Skövdebostäder har länge haft option på mark i kvarteret Parasollen i Trädgårdsstaden. Där vill man bygga 30 radhuslägenheter i två plan. Men i förhandsdiskussioner med kommunen har man fått nej.

Andra radhus godkända

– Kommunen anser att det inte går att bygga radhus enligt detaljplanen, den säger att det ska vara flerbostadshus i det kvarteret. Det anser vi att radhus är eftersom det är fler än två lägenheter i varje radhuslänga, förklarar Dan Sandén, vd Skövdebostäder.

– Det finns bara två formella beteckningar för hus – småhus, med högst två bostäder i varje, och flerbostadshus.

Dessutom ifrågasätter Skövdebostäder varför kommunen har godkänt radhus på en annan tomt i Trädgårdsstaden, där det också ska vara flerbostadshus enligt detaljplanen.

Skövdebostäder har nu skrivit till kommunen och framfört sin ståndpunkt.

– Vi anser vi att det ska göras nödvändiga förändringar så att vi kan köpa marken och bebygga kvarteret med radhus.

Synd på bra projekt

Men så mycket mer än så kan Skövdebostäder inte göra – kommunen äger marken och blir det nej även i byggnadsnämnden har man nått vägs ände.

– Det vore synd. Radhusprojektet är en särskild boendeform av hyrköpsmodell, vilket vi tror tilltalar unga barnfamiljer som kanske inte hunnit få så stabil ekonomi ännu. Det är ju inte alltid så lätt för dem i dag att köpa.

Hyrköpsmodellen innebär att man kan välja om man vill hyra eller köpa radhuset.

– Man kan också börja med att hyra och köpa radhuset senare. Vi tror mycket på den formen.