15 aug 2014 18:34

23 jan 2015 15:48

Fler gymnasieelever - trots mindre årskull

Gymnasieskolorna i Skövde startar läsåret med 50 fler elever än i fjol medan grundskolan har oförändrat antal elever inför terminstarten för ettorna på måndag och tvåorna och treorna på tisdag.
– Det är inte så stor rörlighet som på gymnasiet och därmed lättare att förutspå, säger Gustaf Ohlsson, tillförordnad skolchef.

– Men på sikt så är elevantalet på väg upp eftersom Skövde växer. Man måste anpassa lokalytorna, men det finns en plan för det.

Helenaskolan kan stoltsera med en spetsutbildning inom matematik.

– Det är oerhört viktigt att ge stöd till de som behöver extra stöd, men samtidigt ska man kunna göra toppsatsningar.

Löpande rekrytering av lärare har gått bra i de flesta fall, medan det varit svårare att tillsätta yrkeslärare på gymnasiet. Skövde kommun anställer inga nya lärare som inte är behöriga, men fortfarande är det några som inte har legitimation.

Invigning

På tisdagen invigs också den nya Billingskolan för årskurs 1-6.

Även ettorna på gymnasiet startar på tisdag. Tvåorna och treor tjuvstartar på måndag. Gymnasierna i Skaraborg brottas med fortsatt minskade årskullar. Trots det ökar antalet elever i Skövde från 640 till 690 inklusive gymnasiesärskolan. Bland annat har humanstiska programmet och naturprogrammet dubblerat sitt intag.Industritekniska programmet har fått ”radikalt ökat söktryck”.

– Tack vare ett bra samarbete med branschen, säger gymnasiechef Johan Rahmberg.

På gymnasiet är alla 24 förstelärare tillsatta. I grundskolan pågår arbetet med att behandla ansökningar.

– Men vi har ansökt om alla platser som vi har rätt till, säger Gustaf Ohlsson.

Gymnasierna i Skövde har inte lagt pengar på marknadsföring.

– Vi hävdar att vi har en hög kvalitet och det är den vi konkurrerar med.

– Men på sikt så är elevantalet på väg upp eftersom Skövde växer. Man måste anpassa lokalytorna, men det finns en plan för det.

Helenaskolan kan stoltsera med en spetsutbildning inom matematik.

– Det är oerhört viktigt att ge stöd till de som behöver extra stöd, men samtidigt ska man kunna göra toppsatsningar.

Löpande rekrytering av lärare har gått bra i de flesta fall, medan det varit svårare att tillsätta yrkeslärare på gymnasiet. Skövde kommun anställer inga nya lärare som inte är behöriga, men fortfarande är det några som inte har legitimation.

Invigning

På tisdagen invigs också den nya Billingskolan för årskurs 1-6.

Även ettorna på gymnasiet startar på tisdag. Tvåorna och treor tjuvstartar på måndag. Gymnasierna i Skaraborg brottas med fortsatt minskade årskullar. Trots det ökar antalet elever i Skövde från 640 till 690 inklusive gymnasiesärskolan. Bland annat har humanstiska programmet och naturprogrammet dubblerat sitt intag.Industritekniska programmet har fått ”radikalt ökat söktryck”.

– Tack vare ett bra samarbete med branschen, säger gymnasiechef Johan Rahmberg.

På gymnasiet är alla 24 förstelärare tillsatta. I grundskolan pågår arbetet med att behandla ansökningar.

– Men vi har ansökt om alla platser som vi har rätt till, säger Gustaf Ohlsson.

Gymnasierna i Skövde har inte lagt pengar på marknadsföring.

– Vi hävdar att vi har en hög kvalitet och det är den vi konkurrerar med.

  • Rikard Jansson