15 aug 2014 04:00

23 jan 2015 15:48

"Kommunen förhandlade inte om nya toppchefen"

Fackliga organisationer överväger att rikta ett kraftigt skadeståndskrav mot Skövde kommun. Företrädare för facken hävdar att kommunen underlåtit att mbl-förhandla tillsättningen av den senast anställde toppchefen.

Tillsättningen av toppchefen Rogher Selmosson tar en ny vändning. Nu handlar det inte bara om att anställningen av Selomosson ledde till att det blev ytterligare en man i det yttersta toppskiktet av kommunen. Nu hävdar fackliga företrädare som SLA varit i kontakt med att Skövde kommun inte fullgjort den förhandlingsskyldighet som man har.

– Vid större frågor och beslut som rör kommunen ska man förhandla med facken. Det har inte skett i detta fallet, säger en facklig företrädare.

Skadeståndskrav?

Att tillsättningen inte förhandlats kan nu leda till att de fackliga organisationerna riktar ett stort skadeståndskrav mot kommunen.

– Facken kommer att diskutera frågan inom kort.

I torsdagens SLA sade kommundirektören Tomas Fellbrandt att en facklig grupp tillsammans med en tjänstemannagrupp och en politisk grupp deltog i intervjuer som de tre kandidaterna kallats till, det fanns också en samsyn i valet av Selmosson.

– Det där stämmer bara delvis. Fackliga representanter deltog i intervjuer med kandidaterna under sen vår eller tidig sommar. En av dem blev senare kontaktad av Fellbrandt där ett resonemang fördes om kandidaterna. Därefter var det tyst.

Tills ett pressmeddelande undertecknat av kommundirektören kom med budskapet att kommunen bestämt sig för att anställa Rogher Selmosson som chef för sektorn för samhällsutveckling och medborgare.

Andra kvalificerade

– Fackliga företrädare ska ha uttryckt till kommunen att man ansåg att det fanns andra kvalificerande sökanden som var bättre lämpade.

Enligt uppgift till SLA har flera fack varit starkt kritiska till hur kommunen totalt har arbetat med den nya organisationen.

– Men att underlåta förhandlingar är något utöver det vanliga.

Tomas Fellbrandt säger att tillsättningen har följt normala rutiner och att man följer en samverkansmodell där man i stället för regelrätta förhandlingar låter facken vara delaktiga i hela processen, men att han sedan hade mandat att välja ut en person.

– Jag anser att facken har varit med på samma sätt som i andra jämförbara processer.

Tillsättningen av toppchefen Rogher Selmosson tar en ny vändning. Nu handlar det inte bara om att anställningen av Selomosson ledde till att det blev ytterligare en man i det yttersta toppskiktet av kommunen. Nu hävdar fackliga företrädare som SLA varit i kontakt med att Skövde kommun inte fullgjort den förhandlingsskyldighet som man har.

– Vid större frågor och beslut som rör kommunen ska man förhandla med facken. Det har inte skett i detta fallet, säger en facklig företrädare.

Skadeståndskrav?

Att tillsättningen inte förhandlats kan nu leda till att de fackliga organisationerna riktar ett stort skadeståndskrav mot kommunen.

– Facken kommer att diskutera frågan inom kort.

I torsdagens SLA sade kommundirektören Tomas Fellbrandt att en facklig grupp tillsammans med en tjänstemannagrupp och en politisk grupp deltog i intervjuer som de tre kandidaterna kallats till, det fanns också en samsyn i valet av Selmosson.

– Det där stämmer bara delvis. Fackliga representanter deltog i intervjuer med kandidaterna under sen vår eller tidig sommar. En av dem blev senare kontaktad av Fellbrandt där ett resonemang fördes om kandidaterna. Därefter var det tyst.

Tills ett pressmeddelande undertecknat av kommundirektören kom med budskapet att kommunen bestämt sig för att anställa Rogher Selmosson som chef för sektorn för samhällsutveckling och medborgare.

Andra kvalificerade

– Fackliga företrädare ska ha uttryckt till kommunen att man ansåg att det fanns andra kvalificerande sökanden som var bättre lämpade.

Enligt uppgift till SLA har flera fack varit starkt kritiska till hur kommunen totalt har arbetat med den nya organisationen.

– Men att underlåta förhandlingar är något utöver det vanliga.

Tomas Fellbrandt säger att tillsättningen har följt normala rutiner och att man följer en samverkansmodell där man i stället för regelrätta förhandlingar låter facken vara delaktiga i hela processen, men att han sedan hade mandat att välja ut en person.

– Jag anser att facken har varit med på samma sätt som i andra jämförbara processer.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.