15 aug 2014 04:00

23 jan 2015 15:48

"Ojämn könsfördelning inte acceptabel"

– Det är inte acceptabelt med en så ojämn könsfördelning, säger kommunalrådet Leif Walterum (C) om kommunens chefstillsättningar. Han efterlyser nu ett program där kommunala medarbetare ska utbildas för toppositioner.

Kommunalrådet Leif Walterum är visserligen hemma efter tvillingfödseln, men han har följt den senaste debatten om kommunens chefstillsättningar. Sist i raden att anställas var Rogher Selmosson som nu är chef för sektorn för samhällsutveckling och medborgare. Av sex sektorschefer är fem män och en kvinna, även kommunens högste tjänsteman är man, kommundirektören Tomas Fellbrandt.

”Fel signaler ”

– Jag betvivlar inte att cheferna är kompetenta, jag var för övrigt inte aktivt med i processen kring tillsättningen av Selomosson, men min kritik handlar inte om det. Men det går inte att komma ifrån att den ojämna könsfördelningen i kommunens toppskikt är oacceptabel, säger kommunalrådet Leif Walterum, även ordförande i kommunens personalutskott.

– Symbolvärdet är starkt och det ger helt fel signaler även om det i skiktet där under ser annorlunda ut.

Walterum är tydlig med att jämn könsfördelning leder till att man får olika perspektiv på frågor och att beslut därmed blir mer välgrundade och bättre.

– Det bygger på egna erfarenheter. Grunden i det hela är att det inte håller med så många män som toppchefer.

Vill ha förändring

Walterum kräver nu förändringar och han har också idéer om hur kommunen ska bli bättre när det gäller chefstillsättningar.

– Vi borde få till ett eget utvecklingsprogram för ledare, ett program där man utbildar avdelningschefer som redan finns inom kommunen för att klara av toppchefsjobb. Kommunen har ju svårt att få kompetenta sökande till vissa topptjänster och ibland tar det lång tid innan rätt person kan anställas. Skövde attraktionskraft är uppenbarligen inte så stor.

Karriärmöjligheter

Walterum anser att kommunen som arbetsgivare därför måste erbjuda bättre karriärmöjligheter för redan anställda. Det ska finnas bättre möjligheter att ta steg i karriären, från medarbetare till mellanchef och mellanchef till toppchef. Ett sådant program stärker kommunen som en attraktiv arbetsgivare.

– Jag har fört fram idén tidigare, men då fick den ett ganska ljummet mottagande av tjänstemännen, mest för att de är hårt arbetsbelastade och såg det som ytterligare en arbetsuppgift.

Kommunalrådet Leif Walterum är visserligen hemma efter tvillingfödseln, men han har följt den senaste debatten om kommunens chefstillsättningar. Sist i raden att anställas var Rogher Selmosson som nu är chef för sektorn för samhällsutveckling och medborgare. Av sex sektorschefer är fem män och en kvinna, även kommunens högste tjänsteman är man, kommundirektören Tomas Fellbrandt.

”Fel signaler ”

– Jag betvivlar inte att cheferna är kompetenta, jag var för övrigt inte aktivt med i processen kring tillsättningen av Selomosson, men min kritik handlar inte om det. Men det går inte att komma ifrån att den ojämna könsfördelningen i kommunens toppskikt är oacceptabel, säger kommunalrådet Leif Walterum, även ordförande i kommunens personalutskott.

– Symbolvärdet är starkt och det ger helt fel signaler även om det i skiktet där under ser annorlunda ut.

Walterum är tydlig med att jämn könsfördelning leder till att man får olika perspektiv på frågor och att beslut därmed blir mer välgrundade och bättre.

– Det bygger på egna erfarenheter. Grunden i det hela är att det inte håller med så många män som toppchefer.

Vill ha förändring

Walterum kräver nu förändringar och han har också idéer om hur kommunen ska bli bättre när det gäller chefstillsättningar.

– Vi borde få till ett eget utvecklingsprogram för ledare, ett program där man utbildar avdelningschefer som redan finns inom kommunen för att klara av toppchefsjobb. Kommunen har ju svårt att få kompetenta sökande till vissa topptjänster och ibland tar det lång tid innan rätt person kan anställas. Skövde attraktionskraft är uppenbarligen inte så stor.

Karriärmöjligheter

Walterum anser att kommunen som arbetsgivare därför måste erbjuda bättre karriärmöjligheter för redan anställda. Det ska finnas bättre möjligheter att ta steg i karriären, från medarbetare till mellanchef och mellanchef till toppchef. Ett sådant program stärker kommunen som en attraktiv arbetsgivare.

– Jag har fört fram idén tidigare, men då fick den ett ganska ljummet mottagande av tjänstemännen, mest för att de är hårt arbetsbelastade och såg det som ytterligare en arbetsuppgift.