16 aug 2014 06:00

23 jan 2015 15:48

Jonsson om kritiken mot chefstillsättning

Sned könsfördelning och frågetecken kring chefstillsättningar. Kommunen har fått kraftig kritik efter anställningen av den senaste sektorschefen.
– Könsfördelningen är inte bra på den nivån, men jag anser ändå att helt rätt person fick detta jobbet, säger Katarina Jonsson (M).

Från flera håll har kritiska röster höjts efter att kommunen anställde ytterligare en man som toppchef. Han, Rogher Selmosson, tar plats i en chefsgrupp med sektorschefer och kommundirektören – sex män och en kvinna. Att det i kommunens egen policy kring jämställdhet står att kommunen ska verka för att få fler kvinnor i ledande befattningar – det lyfts till och med fram som ett delmål – märks alltså inte alls.

Framtida målsättning

Katarina Jonsson (M) är i egenskap av ordförande i kommunstyrelsen ytterst ansvarig för kommunens verksamhet. Hon anser att man ska vidga bilden och inte stirra sig blind på just sektorschefer och kommundirektör.

– Vi har ett flertal kvinnor i ledande befattningar med viktiga roller för kommunen, men de är inte just sektorschefer. Jämställdheten är en ständigt prioriterad fråga. Att vi ska ha fler kvinnor i ledande befattningar är definitivt en framtida målsättning.

Att det vid rekryteringen av den sista av de sex sektorschefer ändå – trots målsättningen – slutade med att det var en man som fick jobbet försvaras av Jonsson.

– Det var två kandidater som blev kvar, en man och en kvinna. Visst skulle jag kunna gjort det lätt för mig att välja kvinnan med förklaringen att det i riktlinjerna står att vid lika kompetens ska det underrepresenterade könet ha fördel. Det hade ju givetvis varit politiskt korrekt.

– Men jag hade inte kunnat stå för det. För det var inte lika mellan de två sett till kompetens. Kommunen var också tydlig till rekryteringsbolaget att vi gärna såg kvinnliga kandidater.

Allt negativt skadar

SLA kunde också avslöja att fackliga företrädare är starkt kritiska till hur det gick till när Rogher Selmosson fick toppjobbet. Kritiken handlar framför allt för att tillsättningen av honom inte mbl-förhandlades. Facken överväger nu att rikta ett kraftigt skadeståndskrav mot kommunen.

– Vi ska självklart ha en bra samverkan med facken. Men för att eliminera frågetecken om vem som gör vad kanske man måste förfina avtalen.

På frågan om Katarina Jonsson anser att kommunens anseende skadas av att sned könsfördelning uppmärksammas, svarar hon:

– Allt som har ett negativt syfte skadar Skövde. Men det får oss också att tänka på hur vi ska arbeta för att hålla varumärket uppe.

Från flera håll har kritiska röster höjts efter att kommunen anställde ytterligare en man som toppchef. Han, Rogher Selmosson, tar plats i en chefsgrupp med sektorschefer och kommundirektören – sex män och en kvinna. Att det i kommunens egen policy kring jämställdhet står att kommunen ska verka för att få fler kvinnor i ledande befattningar – det lyfts till och med fram som ett delmål – märks alltså inte alls.

Framtida målsättning

Katarina Jonsson (M) är i egenskap av ordförande i kommunstyrelsen ytterst ansvarig för kommunens verksamhet. Hon anser att man ska vidga bilden och inte stirra sig blind på just sektorschefer och kommundirektör.

– Vi har ett flertal kvinnor i ledande befattningar med viktiga roller för kommunen, men de är inte just sektorschefer. Jämställdheten är en ständigt prioriterad fråga. Att vi ska ha fler kvinnor i ledande befattningar är definitivt en framtida målsättning.

Att det vid rekryteringen av den sista av de sex sektorschefer ändå – trots målsättningen – slutade med att det var en man som fick jobbet försvaras av Jonsson.

– Det var två kandidater som blev kvar, en man och en kvinna. Visst skulle jag kunna gjort det lätt för mig att välja kvinnan med förklaringen att det i riktlinjerna står att vid lika kompetens ska det underrepresenterade könet ha fördel. Det hade ju givetvis varit politiskt korrekt.

– Men jag hade inte kunnat stå för det. För det var inte lika mellan de två sett till kompetens. Kommunen var också tydlig till rekryteringsbolaget att vi gärna såg kvinnliga kandidater.

Allt negativt skadar

SLA kunde också avslöja att fackliga företrädare är starkt kritiska till hur det gick till när Rogher Selmosson fick toppjobbet. Kritiken handlar framför allt för att tillsättningen av honom inte mbl-förhandlades. Facken överväger nu att rikta ett kraftigt skadeståndskrav mot kommunen.

– Vi ska självklart ha en bra samverkan med facken. Men för att eliminera frågetecken om vem som gör vad kanske man måste förfina avtalen.

På frågan om Katarina Jonsson anser att kommunens anseende skadas av att sned könsfördelning uppmärksammas, svarar hon:

– Allt som har ett negativt syfte skadar Skövde. Men det får oss också att tänka på hur vi ska arbeta för att hålla varumärket uppe.