18 aug 2014 06:00

07 jan 2015 09:58

Radonmätning överklagad till länsstyrelsen

Beslutet kan bli prejudicerande

Skövde vandrarhem har överklagat ett föreläggande att sänka radonhalten i två lägenheter på grund av felmarginalen i mätningen.
Ärendet ska nu avgöras hos länsstyrelsen.

Skövde vandrarhem, som ligger på Kaplansgatan nära Portalen, äger också ett hus på Kansligatan. Huset har sex lägenheter där det bor vanliga hyresgäster, och två av dessa lägenheter hade något förhöjda radonvärden vid senaste mätningen.

Miljönämnden östra Skaraborg har beslutat att förelägga Skövde vandrarhem AB att vidta åtgärder för att sänka halten så att den inte överskrider gränsvärdet 200 becquerel per kubikmeter luft.

I båda lägenheternas sovrum var mätresultatet 210 bq per kubikmeter luft och i överklagandet menar man att eftersom det står i mätresultatet att uppmätta värden är 210 plus, minus 30, så kan värdet lika gärna vara 180.

– Vi har inte fått något överklagande tidigare så det här ska bli intressant att följa. Det finns en viss osäkerhet i mätningarna men det mest troliga är att värdet ligger på 210. Och någonstans måste ju gränsen gå, säger Anna Toftedahl, miljöinspektör.

Ärendet ligger nu hos länsstyrelsen för avgörande.

Beslutet kan komma att bli prejudicerande men för det krävs det att ärendet går hela vägen upp till miljööverdomstolen.

Skövde vandrarhem, som ligger på Kaplansgatan nära Portalen, äger också ett hus på Kansligatan. Huset har sex lägenheter där det bor vanliga hyresgäster, och två av dessa lägenheter hade något förhöjda radonvärden vid senaste mätningen.

Miljönämnden östra Skaraborg har beslutat att förelägga Skövde vandrarhem AB att vidta åtgärder för att sänka halten så att den inte överskrider gränsvärdet 200 becquerel per kubikmeter luft.

I båda lägenheternas sovrum var mätresultatet 210 bq per kubikmeter luft och i överklagandet menar man att eftersom det står i mätresultatet att uppmätta värden är 210 plus, minus 30, så kan värdet lika gärna vara 180.

– Vi har inte fått något överklagande tidigare så det här ska bli intressant att följa. Det finns en viss osäkerhet i mätningarna men det mest troliga är att värdet ligger på 210. Och någonstans måste ju gränsen gå, säger Anna Toftedahl, miljöinspektör.

Ärendet ligger nu hos länsstyrelsen för avgörande.

Beslutet kan komma att bli prejudicerande men för det krävs det att ärendet går hela vägen upp till miljööverdomstolen.