18 aug 2014 06:00

23 jan 2015 15:48

Billigare körkort ska lösa arbetslöshet

S och M överens om att kostnaden är för hög

Möjligheten att ta körkort är en fråga som engagerar politikerna i Skaraborg. Både S och M vill utveckla förslaget om att ta CSN-lån till hjälp. Men att teoridelen ska ligga i skolans regi är partierna inte överrens om.

Stefan Löfven sa i sitt sommartal att ungdomar ska kunna ta studielån på upp till 25 000 för att sponsra körkort. Körkort är ofta en dyr historia och behövs för att få jobb, var budskapet.

Men även Moderaterna i Skaraborg har drivit frågan tidigare, säger Sten Bergheden (M), riksdagsledamot i Skaraborg och ledamot i trafikutskottet. Även han tycker att kostnaden för körkort, som brukar ligga runt 15 000 kronor, är för hög och bör ses över. Han vill införa ett såkallat ”rattavdrag” för att unga ska kunna dra av körkortskostnaden.

– Det innebär att du har rätt att dra av kostnaden när du arbetar. Avdraget skulle vara möjligt i fem år, så småningom kan du dra av hela kostnaden. Detta för att det är så viktigt för Skarborgarna som bor i ett område där det finns mycket landsbygd och ingen kollektivtrafik att ha körkort för att få jobb.

Sten Bergheden vill utöver ett rattavdrag också momsbefria körkortet. Han säger att för ett körkort som kostar uppåt 20 000 läggs ytterligare 4 500 kronor i moms.

6 av 10 kräver körkort

På Volvo Trucks Operations i Skövde är körkort ett krav för vissa jobb.

– Vi ser det som meriterande att ha körkort och det kan vara en avgörande faktor om kandidaterna för övrigt uppfyller rekryteringskraven på ett likvärdigt sätt, säger Nina Persson, personalchef på Volvo.

Enligt Svenskt näringsliv kräver 6 av 10 arbetsgivare körkort för jobb. Elisabeth Sandberg, regionchef för Svenskt näringsliv i Västra Götaland, säger att i områden utan allmän kommunikation är behovet ännu större.

– Har du inte ett körkort blir du begränsad. Det finns naturligtvis en del jobb där man måste ta sig runt på egen hand.

Teorin i skolan

Monica Green (S), vice ordförande i Skövdes kommunfullmäktige, står helt bakom CSN-lånet. Men hon vill också att unga ska kunna ta teoridelen till körkortet inom gymnasieskolan, något som i dag kan göras i Vara men inte i Skövde.

– Jag kan tänka mig det som en lösning bara det inte tar för mycket tid från de andra ämnena. Trafikvett kan bakas in i andra ämnen som matematik och samhällskunskap. Jag har inte lagt förslaget men jag kan tänka mig att driva frågan, säger Monica Green.

Men enligt Sten Bergheden så utesluter ett sådant förslag de elever som inte går gymnasiet. Monica Green menar dock att kravet på obligatorisk gymnasieskola, som S vill införa, kommer att lösa frågan.

Parterna är ändå överrens om att körkort är för dyrt i dag. Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) har sagt i en kommentar att han inte utesluter att studielån ska hjälpa unga att ta körkort. Men i Skaraborg är både Socialdemokrater och Moderater överens om att studielån är rätt väg att gå. Därför tror Bergheden att en blocköverskridande överenskommelse kommer att ske.

Stefan Löfven sa i sitt sommartal att ungdomar ska kunna ta studielån på upp till 25 000 för att sponsra körkort. Körkort är ofta en dyr historia och behövs för att få jobb, var budskapet.

Men även Moderaterna i Skaraborg har drivit frågan tidigare, säger Sten Bergheden (M), riksdagsledamot i Skaraborg och ledamot i trafikutskottet. Även han tycker att kostnaden för körkort, som brukar ligga runt 15 000 kronor, är för hög och bör ses över. Han vill införa ett såkallat ”rattavdrag” för att unga ska kunna dra av körkortskostnaden.

– Det innebär att du har rätt att dra av kostnaden när du arbetar. Avdraget skulle vara möjligt i fem år, så småningom kan du dra av hela kostnaden. Detta för att det är så viktigt för Skarborgarna som bor i ett område där det finns mycket landsbygd och ingen kollektivtrafik att ha körkort för att få jobb.

Sten Bergheden vill utöver ett rattavdrag också momsbefria körkortet. Han säger att för ett körkort som kostar uppåt 20 000 läggs ytterligare 4 500 kronor i moms.

6 av 10 kräver körkort

På Volvo Trucks Operations i Skövde är körkort ett krav för vissa jobb.

– Vi ser det som meriterande att ha körkort och det kan vara en avgörande faktor om kandidaterna för övrigt uppfyller rekryteringskraven på ett likvärdigt sätt, säger Nina Persson, personalchef på Volvo.

Enligt Svenskt näringsliv kräver 6 av 10 arbetsgivare körkort för jobb. Elisabeth Sandberg, regionchef för Svenskt näringsliv i Västra Götaland, säger att i områden utan allmän kommunikation är behovet ännu större.

– Har du inte ett körkort blir du begränsad. Det finns naturligtvis en del jobb där man måste ta sig runt på egen hand.

Teorin i skolan

Monica Green (S), vice ordförande i Skövdes kommunfullmäktige, står helt bakom CSN-lånet. Men hon vill också att unga ska kunna ta teoridelen till körkortet inom gymnasieskolan, något som i dag kan göras i Vara men inte i Skövde.

– Jag kan tänka mig det som en lösning bara det inte tar för mycket tid från de andra ämnena. Trafikvett kan bakas in i andra ämnen som matematik och samhällskunskap. Jag har inte lagt förslaget men jag kan tänka mig att driva frågan, säger Monica Green.

Men enligt Sten Bergheden så utesluter ett sådant förslag de elever som inte går gymnasiet. Monica Green menar dock att kravet på obligatorisk gymnasieskola, som S vill införa, kommer att lösa frågan.

Parterna är ändå överrens om att körkort är för dyrt i dag. Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) har sagt i en kommentar att han inte utesluter att studielån ska hjälpa unga att ta körkort. Men i Skaraborg är både Socialdemokrater och Moderater överens om att studielån är rätt väg att gå. Därför tror Bergheden att en blocköverskridande överenskommelse kommer att ske.