18 aug 2014 06:00

23 jan 2015 15:48

Skövdebostäder har överklagat byggnadsnämndens nej

– Helt felaktigt och märkligt! Det säger Skövdebostäders vd Dan Sandén om kommunens nej till bolagets begäran om att bygga om en affärslokal till bobutik. Ärendet har nu överklagats till länsstyrelsen.

För ett par månader sedan fick Skövdebostäder nej av byggnadsnämnden att bygga om en affärslokal som ligger i anslutning till bolagets eget kontor och bobutik på Drottninggatan/Kungsgatan. Byggnadsnämnden sade nej med hänvisning till att ändringen strider mot detaljplanen som säger att det ska vara handel i fastigheten.

”Vi vill värna handeln och attraktionskraften i centrum” sade bygglovschefen Claes Clausen i SLA efter beslutet.

Men Skövdebostäder, som inte alls delar kommunens uppfattning, har nu valt att överklaga till länsstyrelsen.

– Vi anser att det var ett helt felaktigt beslut av byggnadsnämnden. Med tanke på de nyproduktionsprojekt vi genomför och kommer att genomföra behöver vi också utöka vår bobutik. När affärslokalen blev ledig såg vi det som en perfekt möjlighet.

Skövdebostäder anser också att deras bobutik kan inrymmas i begreppet handel och man stödjer sig på Boverkets vägledning för plan- och bygglagen där det sägs att ”handel är ett begrepp som omfattar alla slag av köp och försäljning av varor och tjänster för allmänheten”. Till handel räknas även service av olika slag, exempelvis bank, resebyrå, fastighetsförmedling och restaurang.

– Enligt gällande detaljplan från 1986, när fastigheten byggdes, jämställdes dessutom handel med kontor.

Det är oklart när länsstyrelsen kommer med ett avgörande.

För ett par månader sedan fick Skövdebostäder nej av byggnadsnämnden att bygga om en affärslokal som ligger i anslutning till bolagets eget kontor och bobutik på Drottninggatan/Kungsgatan. Byggnadsnämnden sade nej med hänvisning till att ändringen strider mot detaljplanen som säger att det ska vara handel i fastigheten.

”Vi vill värna handeln och attraktionskraften i centrum” sade bygglovschefen Claes Clausen i SLA efter beslutet.

Men Skövdebostäder, som inte alls delar kommunens uppfattning, har nu valt att överklaga till länsstyrelsen.

– Vi anser att det var ett helt felaktigt beslut av byggnadsnämnden. Med tanke på de nyproduktionsprojekt vi genomför och kommer att genomföra behöver vi också utöka vår bobutik. När affärslokalen blev ledig såg vi det som en perfekt möjlighet.

Skövdebostäder anser också att deras bobutik kan inrymmas i begreppet handel och man stödjer sig på Boverkets vägledning för plan- och bygglagen där det sägs att ”handel är ett begrepp som omfattar alla slag av köp och försäljning av varor och tjänster för allmänheten”. Till handel räknas även service av olika slag, exempelvis bank, resebyrå, fastighetsförmedling och restaurang.

– Enligt gällande detaljplan från 1986, när fastigheten byggdes, jämställdes dessutom handel med kontor.

Det är oklart när länsstyrelsen kommer med ett avgörande.