19 aug 2014 14:08

07 jan 2015 10:17

Psykiska övergrepp inom omsorgen anmälda

"Allvarliga missförhållanden"

Upprepade fall av psykiska övergrepp inom LSS-verksamheten i Skövde har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg.

Det är Omvårdnadsförvaltningen som gjort anmälan enligt Lex Sarah. Enligt denna ska en sommarvikarie vid flertalet tillfällen under sommaren ha utsatt enskilda personer, med insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, för situationer som inte är godtagbara.

Vikarien ska ha brustit i sin professionalitet i bemötande med flera brukare.

Missförhållandena bedöms som allvarliga och beskrivs i anmälan som psykiska övergrepp.

Icke önskvärt tonläge

Sommarvikarien ska ha tagit onödigt hårt i brukare, hårdare än vad situationerna krävde, och använt icke önskvärt tonläge vilket orsakat stress för de enskilda.

Vikarien ska även ha pratat i privat telefon under situationer som krävde den enskildes uppmärksamhet och aktiva arbetsinsats.

Anställningen upphör

”Detta har fått till följd att enskilda personer kan ha varit utsatta för påtagliga risker för missförhållanden, vilket under inga omständigheter är acceptabla”, sägs det i anmälan.

Av anmälan framgår också att flera samtal hållits med den anställde där denne fått möjligheter till förbättring.

”Men då personen inte har haft förmåga att bättra sig avslutas anställningen i och med att semestervikariatet upphör”.

Det är Omvårdnadsförvaltningen som gjort anmälan enligt Lex Sarah. Enligt denna ska en sommarvikarie vid flertalet tillfällen under sommaren ha utsatt enskilda personer, med insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, för situationer som inte är godtagbara.

Vikarien ska ha brustit i sin professionalitet i bemötande med flera brukare.

Missförhållandena bedöms som allvarliga och beskrivs i anmälan som psykiska övergrepp.

Icke önskvärt tonläge

Sommarvikarien ska ha tagit onödigt hårt i brukare, hårdare än vad situationerna krävde, och använt icke önskvärt tonläge vilket orsakat stress för de enskilda.

Vikarien ska även ha pratat i privat telefon under situationer som krävde den enskildes uppmärksamhet och aktiva arbetsinsats.

Anställningen upphör

”Detta har fått till följd att enskilda personer kan ha varit utsatta för påtagliga risker för missförhållanden, vilket under inga omständigheter är acceptabla”, sägs det i anmälan.

Av anmälan framgår också att flera samtal hållits med den anställde där denne fått möjligheter till förbättring.

”Men då personen inte har haft förmåga att bättra sig avslutas anställningen i och med att semestervikariatet upphör”.

  • Lars Berthilsson