20 aug 2014 09:59

07 jan 2015 10:17

Olycka på bageri anmäld

Olyckshändelsen nyligen då en anställd på Böja Bagar´n i Timmersdala fastnade med handen mellan en vals och ett transportband, har anmälts till Arbetsmiljöverket.

Händelsen inträffade den 11 augusti då en anställd skulle rengöra valsar under en transportbana och då på eget bevåg skruvade av en säkerhetsplåt.

Transportbandet började då att rotera vilket ledde till att den anställde fastnade med handen. Efter att maskinen nödstoppats kunde bandet kapas av och den skadade föras till sjukhus för vård.

Händelsen inträffade den 11 augusti då en anställd skulle rengöra valsar under en transportbana och då på eget bevåg skruvade av en säkerhetsplåt.

Transportbandet började då att rotera vilket ledde till att den anställde fastnade med handen. Efter att maskinen nödstoppats kunde bandet kapas av och den skadade föras till sjukhus för vård.