20 aug 2014 06:00

23 jan 2015 15:48

Beslut om romernas tältläger dröjer

Tidsfristen för ett tiotal romer att lämna tältlägret vid Vadsboleden gick egentligen ut i söndags. Men nu har de fått respit.
– Vi kommer att jobba under veckan med hur vi bör ta nästa steg. Frågan är komplex, säger kommunalrådet Katarina Jonsson, M.

Den 11 augusti uppmandes romerna av kommunen att lämna lägret frivilligt inom en vecka. De blev också hänvisades till campingboende.

När SLA besöker lägret igen, en vecka senare, har de fortfarande inte för avsikt att lämna platsen som de gjort till sitt hem. Men att hitta en ny övernattningsplats är svårt.

– Vi skulle få bo på gatan. Vi har kommit hit för att att jobba, säger de tillsammans.

Är man medborgare i annat land och strandsatt här ska kommunen se till att ordna med hemresa. Vilket de också har gjort. Men enligt Lena Ludvigsson, avdelningschef för socialförvaltningens vuxenavdelning så skulle de inte behöva bo i tältlägret.

– De har rätt till akut hjälp som att få tak över huvudet. Däremot så har de inte själva frågat om det. De anser nog inte själva att de är i det akuta läget.

Möte med frivilligorganisationer och kyrka

Katarina Jonsson ser ingen anledning att ändra något regelverk. Nu ska ärendet behandlas på tjänstemannanivå. Och hon informerade också att socialförvaltningen har kallat till ett förutsättningslöst diskussionesmöte med frivilligorganisationerna och kyrkorna den 26 augusti.

– Vi måste ta oss tiden att prata ihop oss.

Det är markägarens uppgift att ta beslut. SLA har sökt chefen för samhällsbyggnad, Eva Darolf Linnros i två dagar utan resultat. Varken Katarina Jonsson eller Lena Ludvigsson tror att det är rimligt att ett beslut kommer innan det nämnda mötet den 26:e.

– Och det är inte så att polisen står där dagen efter och kör bort dem. Det är en lång process innan det skulle bli fråga om en avhysning. Sådant utförs av kronofogden och det här kommer att ta lite tid, säger Katarina Jonsson.

Hon tillägger också att de inte uppträtt störande. Trots det ser kommunen det som en ordningsfråga.

Två privatpersoner har skickat in skrivelser till kommunen med undran var romerna ska vända sig.

– Romerna är fria att söka alla jobb som finns men vi kan inte ha riktade insatser för att lösa försörjningsfrågor.

Den 11 augusti uppmandes romerna av kommunen att lämna lägret frivilligt inom en vecka. De blev också hänvisades till campingboende.

När SLA besöker lägret igen, en vecka senare, har de fortfarande inte för avsikt att lämna platsen som de gjort till sitt hem. Men att hitta en ny övernattningsplats är svårt.

– Vi skulle få bo på gatan. Vi har kommit hit för att att jobba, säger de tillsammans.

Är man medborgare i annat land och strandsatt här ska kommunen se till att ordna med hemresa. Vilket de också har gjort. Men enligt Lena Ludvigsson, avdelningschef för socialförvaltningens vuxenavdelning så skulle de inte behöva bo i tältlägret.

– De har rätt till akut hjälp som att få tak över huvudet. Däremot så har de inte själva frågat om det. De anser nog inte själva att de är i det akuta läget.

Möte med frivilligorganisationer och kyrka

Katarina Jonsson ser ingen anledning att ändra något regelverk. Nu ska ärendet behandlas på tjänstemannanivå. Och hon informerade också att socialförvaltningen har kallat till ett förutsättningslöst diskussionesmöte med frivilligorganisationerna och kyrkorna den 26 augusti.

– Vi måste ta oss tiden att prata ihop oss.

Det är markägarens uppgift att ta beslut. SLA har sökt chefen för samhällsbyggnad, Eva Darolf Linnros i två dagar utan resultat. Varken Katarina Jonsson eller Lena Ludvigsson tror att det är rimligt att ett beslut kommer innan det nämnda mötet den 26:e.

– Och det är inte så att polisen står där dagen efter och kör bort dem. Det är en lång process innan det skulle bli fråga om en avhysning. Sådant utförs av kronofogden och det här kommer att ta lite tid, säger Katarina Jonsson.

Hon tillägger också att de inte uppträtt störande. Trots det ser kommunen det som en ordningsfråga.

Två privatpersoner har skickat in skrivelser till kommunen med undran var romerna ska vända sig.

– Romerna är fria att söka alla jobb som finns men vi kan inte ha riktade insatser för att lösa försörjningsfrågor.

  • Rikard Jansson