21 aug 2014 18:17

07 jan 2015 10:17

Vårdcentral i Södra Ryd gjorde rätt

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anser att vårdgivaren, Närhälsan vårdcentralen Södra Ryd, inte ska klandras. Bakgrunden är en anmälan enligt Lex Maria efter att en patient tog sitt liv.

Patienten hade kontaktat vårdcentralen efter en närståendes bortgång eftersom patienten kände sig orolig, sorgsen och ensam.

Patienten fick hembesök och en suicidriskbedömning gjordes. Då framkom inga aktiva självmordstankar eller -planer. Patienten tog sitt liv några dagar senare.

IVO konstaterar att vårdgivaren har utrett händelsen samt fullgjort sina skyldigheter enligt patientsäkerhetslagen. Ärendet har avslutats.

Patienten hade kontaktat vårdcentralen efter en närståendes bortgång eftersom patienten kände sig orolig, sorgsen och ensam.

Patienten fick hembesök och en suicidriskbedömning gjordes. Då framkom inga aktiva självmordstankar eller -planer. Patienten tog sitt liv några dagar senare.

IVO konstaterar att vårdgivaren har utrett händelsen samt fullgjort sina skyldigheter enligt patientsäkerhetslagen. Ärendet har avslutats.