21 aug 2014 19:59

07 jan 2015 09:58

"Block 4 är vårt stora miljöprojekt"

Skövde Värmeverk AB har tecknat avtal med Erlandsson Bygg AB om byggandet av det så kallade Block 4 vid värmeverket i Skövde.

– Block 4 är vårt stora miljöprojekt. Ett biobränsleeldat kraftvärmeverk är primärt en satsning på miljön. I dag måste vi använda våra oljeeldade anläggningar så fort temperaturen sjunker till –2 grader. Med Block 4 i drift skulle vi klara en temperatur ner till –15 grader innan vi behöver förstärka produktionen med oljedrift, säger Värmeverkets vd Carl Johan Andersson i ett pressmeddelande.

Totalkostnaden för bygget beräknas till 376 miljoner kronor. Delentreprenaden med Erlandsson Bygg har ett ordervärde på 90 miljoner kronor.

– Block 4 är vårt stora miljöprojekt. Ett biobränsleeldat kraftvärmeverk är primärt en satsning på miljön. I dag måste vi använda våra oljeeldade anläggningar så fort temperaturen sjunker till –2 grader. Med Block 4 i drift skulle vi klara en temperatur ner till –15 grader innan vi behöver förstärka produktionen med oljedrift, säger Värmeverkets vd Carl Johan Andersson i ett pressmeddelande.

Totalkostnaden för bygget beräknas till 376 miljoner kronor. Delentreprenaden med Erlandsson Bygg har ett ordervärde på 90 miljoner kronor.