21 aug 2014 09:00

23 jan 2015 15:48

Nytt språkrör tar ton

TOPPKANDIDATERNA: Elisabeth Gustavsson

Miljöpartiet lyfter fram ett helt nytt ansikte i årets kommunval.
Elisabeth Gustavsson tar över som språkrör och etta på valsedeln.

Snabbt marscherat av en politisk debutant som i nuläget bara är ersättare i utbildningsnämnden. När Miljöpartiet i Skövde i våras fastställde sin lista vann hon omröstningen i konkurrens med 2010 års etta, Jasmin Vizlin.

Elisabeth Gustavsson har en bakgrund i Naturskyddsföreningen och fick starkt stöd från den flanken.

– Jag ställde mig till partiets förfogande och blev lite överraskad över att jag blev nummer ett, men jag är redo att ta den rollen. Jag ser det som ett stort förtroende och kände att det var rätt läge i livet att engagera sig i politiken.

Kärnkraften avgjorde

Hon är grön (som i oerfaren) i politiska sammanhang, men ideologiskt har den färgen gällt sedan kärnkraftsdebatterna i mitten av 1970-talet.

– Då förstod jag hur viktig min röst är och hur fruktansvärd förfärlig kärnkraften är ända från brytning till slutförvaring. Det räcker med att säga Fukushima och Tjernobyl.

– Sverige har goda förutsättningar för att ställa om till mer sol-, vind- och vågkraft. Vi borde ha solceller på taken till kommunala fastigheter och arbeta ännu mer med energieffektivisering.

Möter företagare

Civilt arbetar hon på Almi i Skövde som ger råd och ekonomisk stöttning till små och medelstora företag.

– Det har varit en förmån att få möta hundratals företagare och jag har lärt mig mycket kring deras villkor och förutsättningar. Miljöpartiet vill göra det lättare för företagare genom att ta bort sjuklöneansvaret. I Skövde vill vi fortsätta satsningen på Gothia science park och stödja olika näringslivsorganisationer.

Annars är det givetvis miljöfrågorna tillsammans med skolan som Elisabeth Gustavsson lyfter fram som de viktigaste valfrågorna. MP vill se fler vuxna, lärare och andra i skolan, fler bostäder i ytterområdena, säkrare cykelvägar och större miljömedvetenhet.

– Vårt mål är att göra ett bra val och påverka så att det blir en förändring av miljöpolitiken. Det nuvarande styret gör för lite och Skövde har ramlat ned i Miljöranking. Det duger inte, utan vi måste kunna göra mer.

Ekologisk mat

På frågan om tre viktigaste frågorna lyfter hon:

1) Maten: ”För hälsan och klimatet vill vi servera 100 procent ekologisk mat i kommunen. Helst även närodlad”.

2) Vättervattnet: ”Här finns intressen som vill ha en gruva norr om Gränna eller borra efter gas. Samtidigt vill Försvarsmakten öka sina skjutningar. Det i Vättervattnet som är dricksvatten för Skövde och flera andra kommuner. Skövde måste bli mycket tydligare på att vi vill skydda vårt vatten, Vättern får inte förstöras”.

3) Giftfria förskolor: ”Jag brinner för Naturskyddsföreningen som gjort en rapport om alla kemikalier och hormonstörande ämnen som finns i textilier och leksaker. Det är dags att göra en inventering av hur det ser ut i kommunens förskolor”.

Elisabeth Gustavsson är ett av två språkrör för MP i Skövde. Johan Örnemar (tia på valsedeln) är det manliga språkröret.

Snabbt marscherat av en politisk debutant som i nuläget bara är ersättare i utbildningsnämnden. När Miljöpartiet i Skövde i våras fastställde sin lista vann hon omröstningen i konkurrens med 2010 års etta, Jasmin Vizlin.

Elisabeth Gustavsson har en bakgrund i Naturskyddsföreningen och fick starkt stöd från den flanken.

– Jag ställde mig till partiets förfogande och blev lite överraskad över att jag blev nummer ett, men jag är redo att ta den rollen. Jag ser det som ett stort förtroende och kände att det var rätt läge i livet att engagera sig i politiken.

Kärnkraften avgjorde

Hon är grön (som i oerfaren) i politiska sammanhang, men ideologiskt har den färgen gällt sedan kärnkraftsdebatterna i mitten av 1970-talet.

– Då förstod jag hur viktig min röst är och hur fruktansvärd förfärlig kärnkraften är ända från brytning till slutförvaring. Det räcker med att säga Fukushima och Tjernobyl.

– Sverige har goda förutsättningar för att ställa om till mer sol-, vind- och vågkraft. Vi borde ha solceller på taken till kommunala fastigheter och arbeta ännu mer med energieffektivisering.

Möter företagare

Civilt arbetar hon på Almi i Skövde som ger råd och ekonomisk stöttning till små och medelstora företag.

– Det har varit en förmån att få möta hundratals företagare och jag har lärt mig mycket kring deras villkor och förutsättningar. Miljöpartiet vill göra det lättare för företagare genom att ta bort sjuklöneansvaret. I Skövde vill vi fortsätta satsningen på Gothia science park och stödja olika näringslivsorganisationer.

Annars är det givetvis miljöfrågorna tillsammans med skolan som Elisabeth Gustavsson lyfter fram som de viktigaste valfrågorna. MP vill se fler vuxna, lärare och andra i skolan, fler bostäder i ytterområdena, säkrare cykelvägar och större miljömedvetenhet.

– Vårt mål är att göra ett bra val och påverka så att det blir en förändring av miljöpolitiken. Det nuvarande styret gör för lite och Skövde har ramlat ned i Miljöranking. Det duger inte, utan vi måste kunna göra mer.

Ekologisk mat

På frågan om tre viktigaste frågorna lyfter hon:

1) Maten: ”För hälsan och klimatet vill vi servera 100 procent ekologisk mat i kommunen. Helst även närodlad”.

2) Vättervattnet: ”Här finns intressen som vill ha en gruva norr om Gränna eller borra efter gas. Samtidigt vill Försvarsmakten öka sina skjutningar. Det i Vättervattnet som är dricksvatten för Skövde och flera andra kommuner. Skövde måste bli mycket tydligare på att vi vill skydda vårt vatten, Vättern får inte förstöras”.

3) Giftfria förskolor: ”Jag brinner för Naturskyddsföreningen som gjort en rapport om alla kemikalier och hormonstörande ämnen som finns i textilier och leksaker. Det är dags att göra en inventering av hur det ser ut i kommunens förskolor”.

Elisabeth Gustavsson är ett av två språkrör för MP i Skövde. Johan Örnemar (tia på valsedeln) är det manliga språkröret.

Elisabeth Gustavsson.

Ålder: 60 år.

Familj: Särbo.

Fritidsintressen: Gillar cykelsemestrar och cyklade för 13:e året i rad i somras. I år längs Klarälven i Värmland.

Valsedel

10 översta namn på Miljöpartiets valsedel i Skövde.

Elisabeth Gustavsson.

Jasmin Vizlin.

Janette Leinonen.

Roger Almgren.

Amanda Nordell.

Peter Sögaard.

Elisabet Brunnegård.

Johan Örnemar.

Antal namn: 17, varav 9 kvinnor.

Medelålder: 48,3 år.

Fyra frågor

Hur ser du på att driva Miljöpartiets frågor i kommunfullmäktige? Du har ingen parlamentarisk vana?

– Jag är i mitt arbete van att prata inför stora grupper och känner ingen oro över att gå upp i talarstolen.

I dag har Alliansen egen majoritet i fullmäktige. Om det läget ändras och Sverigedemokraterna skulle få en vågmästarställning, vilka partier kan ni tänka er att stötta då?

– Vi binder oss inte till någon i dag utan håller dörrarna öppna. Det får visa sig när det finns ett färdigt valresultat.

Kommunen får ibland kritik från olika näringslivsorganisationer. Har du märkt det i dina kontakter med många företagare.

– Man säger ibland att det är segt att ha med kommunen att göra.

MP får kritik för att miljöpolitiken blir tillväxtfientlig. Kommentar till det!

– Vi vill ha tillväxt, men BNP (bruttonationalprodukten) är ett trubbigt mått på välfärden och välståndet. Vi måste väga in sociala och miljömässiga effekter i tillväxten.