22 aug 2014 13:41

07 jan 2015 09:58

Volvo PV får tillverka mer

Mark- och miljödomstolen ger Volvo Personvagnar tillstånd att öka produktionen vid motorfabriken i Skövde till 750 000 motorer per år.

Volvo PV:s nya och utökade miljötillstånd innebär att produktionstaket kan höjas med 20 procent jämfört med dagens tillstånd.

Mark- och miljödomstolen skriver i sitt domslut att tillståndet är förenat med ett antal villkor, bland annat vad gäller buller, avfall, stoftavskiljare, oljeavskiljare och processpillvatten.

Flera tunga remissinstanser har sagt ja till Volvos ansökan om utökat tillstånd, däribland länsstyrelsen, Miljösamverkan Östra Skaraborg och Skövde kommun.

Mark- och miljödomstolen ger Volvo Personvagnar tillstånd att öka produktionen vid motorfabriken i Skövde till 750 000 motorer per år.

Volvo PV:s nya och utökade miljötillstånd innebär att produktionstaket kan höjas med 20 procent jämfört med dagens tillstånd.

Mark- och miljödomstolen skriver i sitt domslut att tillståndet är förenat med ett antal villkor, bland annat vad gäller buller, avfall, stoftavskiljare, oljeavskiljare och processpillvatten.

Flera tunga remissinstanser har sagt ja till Volvos ansökan om utökat tillstånd, däribland länsstyrelsen, Miljösamverkan Östra Skaraborg och Skövde kommun.